Podizanje reciklaže ležajeva na više nivoe

Kompanija Baosteel želi da postane ekološka kompanija za proizvodnju čelika, a ISC, centar za reparaciju ležajeva i saradnik kompanije SKF je ključni korak u tom smeru. Za reparaciju ležaja potrebno je 90 procenata manje energije nego za proizvodnju novog, kompanije SKF i Baosteel sada proširuju svoje partnerstvo koje traje 5 godina i u kome je kompanija ISC važan deo
SKF logo