Kompanija SKF lansira nove inovacije u Hanoveru

Revolucionarni SKF Insight™ prikazan je u Hanoveru, pogledajte film u nastavku
  • Saslušajte Predsednika i Generalnog direktora kompanije SKF, Toma Džonstona u ovom ekskluzivnom intervjuu.
  • Saslušajte šta Dr. Alan Beg ima da kaže o načinu na koji će SKF Insight™ promeniti način za obavljanje nadgledanja stanja.
  • Otkrijte šta je u stvari SKF Insight™
Informacije o druge dve nove inovacije: Posetite www.skfreleasethepower.com da biste videli sve nove inovacije!


SKF logo