Mreže zajedničkih vrednosti i održivost – kreiranje novog načina za zajedničku inovaciju

shutterstock_64058722
shutterstock_145665914
shutterstock_89543389
Rešavanje velikih izazova održivosti – kao što su klimatske promene, nestašica resursa ili siromaštvo - zahtevaju novi način razmišljanja i ponašanja. Sve je jasnije da konvencionalni pristup, kod kog kompanije, vlade i drugi učesnici pokušavaju da reše ove probleme nezavisno jedni od drugih nije dovoljan.

Rešavanje ovih izazova zahteva promenu sistema i inovaciju na više načina u više organizacija i možda najvažnije – to se mora desiti istovremeno. Zato su kreirane takozvane ‘Mreže zajedničkih vrednosti’ koje oko konkretnog problema okupljaju sve aktere.

Jedna takva mreža koju je uspostavila Volvo grupa je Klimatski izazov pri izgradnji. Ova inicijativa okuplja preduzeća iz čitavog lanca stvaranja vrednosti, vlade, ekološke grupe i naučnike, koji imaju potencijal da se na bilo koji način pozabave uticajem izgrađenog okruženja na gasove staklene bašte. Od sirovina, projektovanja i izgradnje, sve do dekonstrukcije i ponovne upotrebe, kompanija SKF je pozvana da se pridruži inicijativi i prisustvuje pokretanju, neposredno pre letnje pauze.

Razmišljajući o ključnoj poruci dolaska na pokretanje, Rob Dženkinson (Rob Jenkinson), direktor korporativne održivosti u kompaniji SKF je rekao ‘Jasno je da će se u sledećih 25 godina, s obzirom da sve više ljudi živi u gradovima, bez presedana ulagati u izgrađeno okruženje. Ako svet bude ovo radio na konvencionalan način - zaglavićemo se u neodrživoj budućnosti, ali ako učinimo prelaz i uradimo ga kako treba, ova ulaganja će biti pokretač ka održivom i energetski efikasnom svetu sa niskom emisijom ugljenika. Da bi to uradili kako treba, biće potrebna inovacija i poboljšanje u svemu, od proizvodnje cementa i građevinske opreme, do brzih sistema transporta – a sve ovo predstavlja veliku mogućnost za nas u kompaniji SKF da pomognemo u ostvarenju transformacije’.

U osnovi Klimatskog izazova pri izgradnji nalazi se istraživanje koje je fokusirano u četiri glavne oblasti:
  • Energetska efikasnost
  • Ono što omogućuje promenu i inovaciju
  • Kružni poslovni modeli
  • Novostvorene održive tehnologije
Proizvodi i rešenja sadržani u portfoliju SKF BeyondZero su razvijeni kako bi pomogli klijentima iz svih industrija i segmenata da ostvare prelaz ka budućnosti koja je održivija i više ekološka. Idite na beyondzero.com kako bi saznali više o tome šta SKF čini da bi omogućio ovaj prelaz.
SKF logo