Briga o održivoj mobilnosti za inovativna rešenja

Kompanija SKF koristi naprednu tehnologiju i više od 100 godina inženjerskog znanja kako bi obezbedila prave performanse za isplativa rešenja. Ovde ispitujemo neke od načina na koje organizacija premošćava raspon između potreba tržišta i brige o životnoj sredini.

Na osnovu njenog sveobuhvatnog znanja vezanog za inženjering kretanja, kompanija SKF može da donese promene i da svoj doprinos pomoću održivih rešenja za automobilsku industriju.

Potražnja energije koja se povećava na globalnom nivou i dalje se uglavnom rešava upotrebom fosilnih goriva, što dovodi, kao što znamo, do brzog povećanja koncentracije ugljen dioksida (CO2) u atmosferi. U ovom kontekstu, efikasnost u toku transformacije energije igra presudnu ulogu. Na pitanje kako poboljšati mehaničku efikasnost, naročito u smanjenju gubitaka usled trenja, kompanija SKF daje doprinos razvojem inovativnih rešenja za ležajeve i zaptivke.

Glavni fokus kompanije SKF je smanjenje trenja i opterećenja, integracija senzora za inteligentne funkcije, optimizacija pogonskih mehanizama, integracija komponenti u module i jedinice i time smanjenje veličine i uprošćavanje sklopova. Sve ovo ima za cilj prilagođavanje rešenja za pravi učinak za određena vozila. 


U oblasti proizvoda ležajeva i jedinica, zaptivki, sistema za podmazivanje, mehatronike kao i usluga, kompanija SKF kombinuje svoje inženjersko znanje kako bi kreirala održiva rešenja.


Inženjerski partneri
Kako bi bili što inovativniji i što efikasniji, takođe je važno da sklapamo partnerstva sa pravim inovativnim igračima u areni automobilske industrije. Kompanija SKF učestvuje u razvojnim projektima sa drugim inženjerskim kompanijama u oblasti tehnologija za prenos snage. Drugi primer je da je 2011. godine SKF ušao u projekat zajedno sa kompanijom Volvo Car Corporation i Volvo Group, čiji je cilj bio procena zamajaca radi masovne proizvodnje. Sistem za povratak kinetičke energije zamajca (KERS) može doprineti uštedi goriva i do 20%, što sa druge strane omogućava značajno smanjenje CO2. Danas kompanija SKF dostavlja važne komponente za sisteme zamajca, što im pruža znanje o načinu industrijalizacije ovog sistema.

Edvard Holveg, Direktor razvoja proizvoda i sistema, SKF Automotive, rekao je, „SKF uvek traži pravu stručnost u cilju kombinacije napora i znanja za nova rešenja u cilju podrške industrijskih zahteva.“
I nastavlja, „Da biste bili uspešni morate pažljivo slušati zahteve klijenata. Kada znate u kom pravcu želite da idete, mi vam možemo predložiti rešenja koja će doprineti njihovim idejama za poboljšanje performansi vozila i smanjenju njihovih negativnih uticaja na životnu sredinu. Ovaj cilj je sama osnova kompanije SKF".


Razvoj proizvoda
Kompanija SKF razvija proizvode i pruža rešenja koja pomažu proizvođačima vozila u nekoliko ozbiljnih kritičnih problema u poslovanju, uključujući:

  • Hibridizaciju i elektrifikaciju vozila
  • Smanjenje opterećenja i trenja
  • Tehnologiju sistema za prenos i efikasnost
  • Smanjenje veličine i pojačanje snage motora
  • Upravljanje motorom


U ovim fokusnim oblastima identifikovana su moguća rešenja. U par ovih rešenja spadaju:


Integrisani senzori za pametne funkcije
Kompanija SKF integriše senzore u okviru ležaja i zaptivki kako bi omogućila različite funkcije u cilju omogućavanja rada aplikacija i sistema uz najveću moguću preciznost i pouzdanost. Ova rešenja daju veoma dobar doprinos uštedi energije.
Pre nekoliko godina kompanija SKF lansirala je rešenja za hibridna vozila (HEV) kako bi omogućila rad sistema „Stop-Start “, ležaj kompanije SKF za pozicioniranje rotora i ležajna jedinica sa komutacionim senzorom kompanije SKF. Sistem „Stop-Start“ doprinosi smanjenju CO2 i uštedi goriva do 15% prilikom vožnje u gradu uz mnogo zaustavljanja i pokretanja motora.
Rešenje „Stop-Start“ za dvotočkaše prikazano je od strane kompanije SKF 2011. godine. Sada je kompanija SKF otišla jedan korak dalje pružajući kompletni sistem, „StopGo“ Ovim rešenjem ostvaruju se uštede goriva od 6-8%.

Broj električnih vozila (EV) se povećava. Najnovija dostignuća kompanije SKF u ovoj oblasti fokusirana su na pobojšanju snage i energetske efikasnosti vučnih motora. Ovakvi proizvodi doprineće povećanju pređenih kilometara EV. U ovoj oblasti kompanija SKF je nedavno objavila poslovno partnerstvo sa francuskom kompanijom Bollore, koja dostavlja električne automobile za program iznajmljivanja automobila, Paris Autolib. Ovaj program je pokrenut u decembru 2011. Kompanija SKF nudi različite ležajeve koji su napravljeni od materijala koji su veoma sposobni da izdrže električne struje i druge uslove koji su potrebni da biste imali pouzdan električni auto sa dobrim performansama, za što je više kilometara moguće.
Različite vladine i gradske inicijative gledaju na električna vozila kao na rešenje za smanjenje emisija CO2 u gradskom saobraćaju. Paris Autolib je želeo da građanima Pariza pruži jednostavnu i održivu alternativu standardnom javnom prevozu današnjice. Druge inicijative kao ova sigurno će doći.


Optimizacija pogonskih mehanizama
Za optimizaciju pogonskih mehanizama potrebno je smanjiti trenje i opterećenje, pružiti kompaktna rešenja, dodati senzore za inteligentniju kontrolu i biti u mogućnosti da pogledate u alternativne tehnologije kako biste poboljšali performanse u ovim aplikacijama. Okruženja koja su potrebna ovim proizvodima za rad često su pod uticajem velikih temperaturnih raspona, različitih fluida, velikih brzina i visokog pritiska.

Na primer, povećanja prenosa sa duplim kvačilom (DCT) navela su kompaniju SKF da razvije kompaktne lagane proizvode koji imaju sposobnost da izdrže visoke temperature i opterećenja koja sistem DCT zahteva od svojih komponenti. Set ležajeva za duplo kvačilo kompanije SKF i podrška za kvačilo ACBB pomažu produženju radnog veka sistema za prenos. Sistem DCT je jedan od glavnih prenosnih sistema koji doprinosi daljem smanjenju CO2.
Portfolio ležajeva i zaptivki za štedljive pogonske mehanizme kompanije SKF razvijen je da bi se smanjilo trenje i opterećenje i takođe omogućila optimizacija sistema za prenos. Kalkulacioni primer koji je kompanija SKF obradila prikazuje da je smanjenje CO2 za 8 g/km, u poređenju sa standardnim proizvodom moguće zamenom nekoliko standardnih ležajeva energetski efikasnim i uz pomoć malih integrisanih rešenja. Ovo je zasnovano na normalnom evropskom ciklusu vožnje i malim automobilima. Razvoj se pomera ka mogućnostima za još veće smanjenje emisije CO2.

Uz porast zahteva za tehnologije za pojačanje motora, kuglični ležajevi mogu zameniti dosadašnje obične ležajeve, pružajući povećanje efikasnosti. SKF Turbocharger kuglični ležaj je izdržljiva jedinica, laka za montiranje, koja omogućava smanjenje potrošnje goriva za i do 2% i smanjenje emisije CO2 za i do 3%.
Smanjenje trenja je ključna oblast za energetsku efikasnost, kao i za rešenja za izdržavanje visokih temperatura i visokog pritiska uz dugotrajne sposobnosti pri visokim performansama. Postoji mnogo zaptivki u motoru, a jedna od najnovijih zaptivki iz kompanije SKF je SKF zaptivka za motore sa malim trenjem koja omogućava smanjenje trenja za 55% u poređenju sa standardnim zaptivkama.


Kalkulacija i simulacija
Kako bi dokazali vrednost i performanse pomoću kalkulacija i simulacija pruža se važan unos prilikom odlučivanja o određenom rešenju. SKF Vehicle Environmental Performance Simulator dizajniran je za podršku inženjerima kompanije SKF da prikažu klijentima vrednosti za CO2 koje će predloženo rešenje emitovati. Kalkulacijom i prenošenjem trenja i opterećenja u prave brojeve, SKF može da prikaže realna smanjenja emisije CO2 za celo vozilo.


Briga
Na putu ispred nas je više izazova nego ikada. Razvoj inovativnih rešenja za održiv svet - kako bi se donela promena - to je suština kompanije SKF. Briga je ono gde sve počinje. Znanje i pokretač su ono što je potrebno. Čistiji svet je ono na šta ciljamo.


SKF - Snaga inženjerskih znanja

Činjenice o SKF:
SKF, kompanija za inženjering znanja, sklapa partnerstva sa klijentima širom sveta kako bi obezbedila tehnička rešenja, održavanje i pouzdane usluge, inženjersku konsultaciju i obuku. Uz predstavništva u više od 130 zemalja, i 15.000 distributera u celom svetu, kompanija SKF je vodeći dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike i sistema za podmazivanje i usluga. Godišnja prodaja u 2011. bila je 66.216 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.039.


Informacije za kontakt
Edvard Holveg
Direktor, Razvoj proizvoda i sistema
SKF Automotive
+46 31 337 21 44
Edward.holweg@skf.com
www.skf.com


SKF logo