Kompanija SKF lansirala je novi spektar SKF Nautilus ležajeva na konferenciji EWEA 2012.

Kompanija SKF bila je jedan od izlagača i govornika na godišnjoj EWEA konferenciji, koja je održana u Kopenhagenu, od 16. do 19. aprila. Ove godine kompanije SKF iskoristila je priliku da predstavi prošireni spektar SKF Nautilus ležajeva na događaju. Konferencija uz dodatni sajam je glavna tačka za sastajanje u Evropi za industriju dobijanja energije iz snage vetra.

Evropska asocijacija za energiju vetra (EWEA) 2012
Evropska asocijacija za energiju vetra EWEA 2012
SKF Nautilus ležajevi pružaju dizajnerima slobodu da razviju širok spektar turbina i mogućnost prilagođavanja njihovih rešenja. Uz povećanje prilagođavanja, servisni intervali mogu biti produženi i poboljšana pouzdanost, nešto što tržište zahteva.

Klijenti i novinari pozvani su da prisustvuju predstavljanju koje se održalo u ponedeljak popodne, na štandu kompanije SKF. Mnogo ljudi okupilo se da čuje i vidi dok je Kent Viitanen, Direktor SI Renewable Energy otkrio SKF Nautilus model i pričao o potrebama tržišta i pogodnostima novog proizvoda. Andreas Urban, Inženjer poslovnog razvoja i menadžer projekta za prošireni spektar objasnio je nove funkcije SKF Nautilus ležajeva i kako je novo rešenje razvijeno u bliskoj saradnji sa klijentima.

U stvari, neki klijenti su već počeli da koriste novi SKF Nautilus ležaj.
„Odgovor je bio veoma pozitivan, rekao je Kent Viitanen. Tržište traži veće i zahtevnije turbine a novi SKF Nautilus ispunjava zahteve."

Kompanija SKF ima veliki portfolio proizvoda i usluga u industriji dobijanja energije iz snage vetra i može da ponudi proizvode i usluge koje će služiti ceo radni vek.
„Potreba za energijom će nastaviti da raste. Ja verujem da tržište energije vetra ima svetlu budućnost, pošto je vetar najkonkurentniji obnovljivi izvor energije danas." kaže Kent Viitanen.
SKF logo