Kompanija SKF predstavlja novi senzor za praćenje stanja pogodan za primenu u eksplozivnim sredinama

 • Priča

  2014 мај 26, 13:00 CEST

  Novi SKF Wireless Machine Condition Sensor omogućava praćenje stanja u velikim postrojenjima ili na opasnim i teško dostupnim lokacijama.

  Geteborg, Švedska, 26. maj, 2014. godine: Kompanija SKF danas je predstavila SKF Wireless Machine Condition Sensor, koji koristi WirelessHart komunikacioni protokol i pruža podatke o vibracijama i temperaturi radne mašine. Proizvod ima ATEX Zone 0 sertifikat, što znači da se takođe može koristiti u eksplozivnim sredinama, na primer, u petrohemijskim fabrikama, fabrikama za preradu nafte i gasa i farmaceutskim fabrikama. SKF Wireless Machine Condition Sensor kombinuje senzor i čvorni ruter u jednu kompaktnu jedinicu sa napajanjem pomoću baterija, koja je po veličini ista kao klasični industrijski merač ubrzanja.

  SKF Wireless Machine Condition Sensor-i komuniciraju međusobno, kao i preko bežičnog izlaza, kreirajući zajedničku mrežu. Ova vrsta mreže i komunikacionog protokola je idealna za praćenje rotacionih mašina u velikim fabrikama, na teško dostupnim mestima ili na mestima gde klasična WiFi komunikacija ne može da funkcioniše.

  „Novi SKF Wireless Machine Condition Sensor pruža mogućnosti za praćenje koje su nemoguće za žičane sisteme ili ručne uređaje. Ovo na kraju može dovesti do smanjenja troškova za praćenje stanja kao i do bezbednijeg pristupa nadgledanju mašina“ izjavio je Jan Hendrik van der Linden, rukovodilac proizvodne linije, kompanija SKF. 

  Uz novi proizvod, korisnici mogu da dobiju pogodnosti poboljšanog programa održavanja, smanjenih troškova održavanja, smanjenih troškova instalacije, poboljšane bezbednosti zaposlenih i mašina i kompatibilnost sa postavljenim SKF @ptitude Analyst softverom.

  SKF Wireless Machine Condition Sensor radi u režimu male potrošnje električne energije, omogućavajući trajanje baterije tokom par godina prilikom rada na terenu. Komunikacione sposobnosti uključuju slanje podataka sa jednog uređaja na drugi, slanje podataka na mrežni izlaz i prijem automatizovanih komandi od Wireless Sensor Device Manager softvera pomoću kojih se pokreću kola za merenje i obradu kako bi se podaci preuzeli i poslali preko mreže. Ako uređaj nije u mogućnosti da prima signale direktno sa WirelessHART izlaza, on će slati i primati svoje podatke preko uređaja u blizini, koji može prenositi podatke na i sa mrežnog izlaza– kreirajući tako zajedničku mrežu.

  Kada se podaci prikupe, WirelessHART izlaz komunicira preko Wireless Sensor Device Manager softvera koji se dostavlja od strane kompanije SKF. Device Manager zatim automatski izvozi podatke u SKF @ptitude Analyst, sveobuhvatni dijagnostički i analitički softverski paket, u kom inženjer fabrike može da analizira podatke i da odredi tok delovanja.  Aktiebolaget SKF
  (obj.)


  Za više informacija, kontaktirajte:
  Odnosi sa štampom: Nia Kilstrom, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

  ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
  ™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

 • Slika

Preuzmite komplet za novine

Komplet za novine (571 KB)

SKF logo