SKF godišnji izveštaj za 2012.

2013 јануар 30, 13:00 CET

Tom Džonston, Predsednik i Generalni direktor:
„U četvrtom kvartalu, a naročito u decembru, primetili smo slab razvoj prodaje usled nesigurne makro situacije i smanjenja inventara na tržištu. Smanjili smo našu proizvodnju i inventar više nego što smo planirali na početku kvartala što nam je omogućilo da ostvarimo vrlo dobar priliv novca čak iako je to uticalo na naše rezultate.
Tokom cele godine prodaja je bila malo smanjena u lokalnim valutama, uz rast u Severnoj i Južnoj Americi i manju prodaju u Evropi, Aziji i Bliskom Istoku i Africi. Značajno smo smanjili zalihe u toku godine i ostvarili veoma dobar priliv novca, koji nam je omogućio da i dalje zadržimo jaku finansijsku poziciju.
Na početku godine objavili smo postupke za ubrzavanje i širenje naših aktivnosti za značajno smanjenje troškova i ojačanje našeg rasta u oblastima našeg poslovanja koje se brzo razvijaju. Ovo su veoma važni koraci koji će nam omogućiti da ostvarimo naš dugoročni rast i profitabilne ciljeve. Takođe smo objavili preuzimanje kompanije Blohm + Voss Industries što je važan dodatak našem ogranku za pomorsko poslovanje i što će u daljem periodu ojačati našu ponudu u ovoj grani industrije.
Ukupno makro okruženje je teško za predviđanje i još uvek postoji dosta nesigurnosti. Ipak, u ovom periodu očekujemo da potražnja na nivou Grupe u prvom kvartalu bude na istom nivou kao i četvrti kvartal, ali uz dalje opadanje iz godine u godinu. Planiramo da našu proizvodnju uskladimo sa prodajom u kvartalu.“


Key figures

Q4

2012

Q4

2011

Cela 2012. godina

Cela godina

2011

Neto prodaje, SEKm

14.984

16.257

64.575

66.216

Operacioni profit, SEKm

1.227

2.006

7.333

9.612

Operaciona margina, %

8,2

12,3

11,4

14,5

Profit pre oporezivanja, SEKm

995

1.823

6.511

8.932

Neto profit, SEKm

1.011

1.205

4.878

6.224

Osnovna zarada po akciji, SEK

2,16

2,57

10,37

13,29
Operativni profit u četvrtom kvartalu bio je pod uticajem jednokratnih troškova od oko 300 miliona švedskih kruna, od kojih je 200 miliona SEK upotrebljeno za restruktuiranje, a 100 miliona švedskih kruna za oštećena i otpisana sredstva. Celokupni godišnji rezultati uključuju jednokratne troškove od 440 miliona švedskih kruna. Isključujući njih, operativna margina bila je 10,2% u četvrtom kvartalu i 12,0% tokom cele godine.


Promena neto prodaje u SEK, u odnosu na:

Količinu

 

Cenu/miks

 

Strukturu

 

Valutu

efekat

Ukupno

 

Q4 2012

-5,9%

0,7%

1,0%

-3,6%

-7,8%

Cela 2012. godina

-3,9%

1,4%

0,4%

-0,4%

-2,5%Prodaja u četvrtom kvartalu u lokalnoj valuti i isključujućim strukturama pala je za 7% u Evropi, za 11% u Aziji i za 9% na Bliskom Istoku i Africi. U Severnoj Americi se povećala za 2%, a u Južnoj Americi za 9%.
Proizvodnja u četvrtom kvartalu se značajno smanjuje iz godine u godinu.

Prodaja za celu godinu u lokalnoj valuti i isključujućim strukturama pala je za 5% u Evropi, za 10% u Aziji i za 2% na Bliskom Istoku i Africi. U Severnoj Americi se povećala za 7%, a u Južnoj Americi za 11%.
Proizvodnja tokom cele godine se značajno smanjuje iz godine u godinu.

Predlog za dividende
Odbor je odlučio da predloži nepromenjenu dividendu od 5,50 švedskih kruna po akciji na Glavnom godišnjem sastanku.


Perspektiva za prvi kvartal 2013.

Potražnja u poređenju sa prvim kvartalom 2012.

Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude niža na nivou Grupe. Za Evropu se očekuje značajno smanjenje, za Aziju malo manje, a za Severnu i Južnu Ameriku očekuje se relativno isto stanje. Očekuje se smanjenje potražnje u oblastima Industrijskog tržišta, Strateških industrija i SKF automobilske industrije, a za Regionalno industrijsko tržište i Prodaju i usluge očekuje se malo smanjenje.

Potražnja u poređenju sa četvrtim kvartalom 2012.
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF na nivou Grupe ostane relativno nepromenjena, za poslovne oblasti i regione.

Proizvodnja
Očekuje se da se proizvodnja smanjuje iz godine u godinu i poveća u odnosu na četvrti kvartal.

Geteborg, 30. januar 2013.
Aktiebolaget SKF
(obj.)

Tom Džonston 
Predsednik i Generalni direktor

_____________________________________________________________

Od AB SKF se traži da objavi informacije koje su ovde objavljene, a odnose se na hartije od vrednosti
Zakon o tržištu i/ili Zakon o trgovanju finansijskim instrumentima. Informacija je predata
za objavljivanje u 13:00, 30. januara 2013.
_____________________________________________________________

Tele-konferencija biće održana 30. januara 2013. u 14:30 sati, CET, 13:30 (UK), 08:30 (US):
SE: +46 (0)8 506 307 79 
UK: +44 (0)844 571 8957
SAD: +1 866 682 8490


Sve informacije vezane za godišnje rezultate kompanije SKF za 2012. možete pronaći na IR internet sajtu.
investors.skf.com/quarterlyreporting
Više informacija možete dobiti preko:
Ingalil Cstman, Group Communications
tel: +46-31-3373260, mobilni telefon: +46-706-973260, e-pošta: ingalill.ostman@skf.com

Marita Bjork, Investor Relations
tel: +46-31-3371994, mobilni telefon: +46-705-181994, e-pošta: marita.bjork@skf.com
SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (310 KB)

SKF logo