Švedski sud doneo je krivičnu presudu u slučaju falsifikovanja vlasništva kompanije SKF

2013 фебруар 04, 10:00 CET

Zloupotreba zaštitnog znaka dovela do zatvorske kazne

Švedski sud osudio je jednu osobu na jednu godinu zatvora i pet godina zabrane trgovanja, i dodelio odštetu kompaniji SKF nakon donošenja odluke da je kriv za kršenje Švedskog zakona koji se odnosi na zaštitne znake, vezano za zaštitni znak kompanije SKF. Sud je otkrio da je on iz inostranstva kupovao falsifikovane proizvode kompanije SKF. Proizvodi su zatim prodavani uz veliki profit nepoznatim klijentima.

Parnica na krivičnom i građanskom sudu usledila je nakon policijske racije u martu 2010. godine u radnjama u Stokholmu i Avesti (koja se nalazi u centralnom delu Švedske) gde je policija pronašla hiljade falsifikovanih proizvoda kompanije SKF. Kompanija SKF sarađivala je sa policijom prilikom identifikacije falsifikovanih ležajeva.

Falsifikovani proizvodi nisu proizvodi kompanije SKF, već su nelegalno prodavani sa zaštitnim znakom kompanije SKF i u sličnom pakovanju. Falsifikovani industrijski proizvodi kao što su ležajevi mogu značajno da smanje radni vek mašina i u najgorem slučaju, ugroze ljudske živote. Kompanija SKF aktivno sarađuje sa organima za sprovođenje zakona širom sveta kako bi primenili zakonske mere protiv onih koji su umešani u trgovinu falsifikovanim delovima kompanije SKF.

Geteborg, 04. februar, 2013.

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:

Direktna veza za medije: +46 31 337 2400

Rebeka Janzon, Direktor, Odnosi sa štampom
tel: +46 31-337 3880, mobilni telefon: +46 727-173880, e-pošta: rebecca.janzon@skf.com

Marita Bjork, Predsednik odeljenja za odnose sa investitorima
tel: +46 31-337 1994, mobilni telefon: +46 705-181994, e-pošta: marita.bjork@skf.comSKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com


® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.


Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

SKF logo