Kompanija SKF imenovala je novog finansijskog direktora i izvršnog podpredsednika Grupe i novog predsednika za industrijsko tržište, strateške industrije.

 • Priča

  2013 март 12, 08:00 CET

  Henrik Lange je novi imenovani finansijski direktor Grupe koji nasleđuje penzionisanog Torea Bertilsona. Rakeš Makija postaje predsednik kompanije SKF za industrijsko tržište, strateške industrije.

  Kompanija SKF danas je objavila da Tore Bertilosn, izvršni podpredsednik i finansijski direktor odlučio da se penzioniše iz kompanije SKF nakon skoro 24 godina rada. Do njegovog penzionisanja, kasnije u toku godine, nastaviće da radi kao izvršni podpredsednik.

  Henrik Lange je imenovan za finansijskog direktora i izvršnog podpredsednika. On preuzima ulogu izvršnog podpredsednika odmah, a ulogu finansijskog direktora od 1. maja 2013. Henrik trenutno radi kao predsednik kompanije SKF za industrijsko tržište, strateške industrije i član je uprave SKF grupe. On je pristupio kompaniji SKF 1988. i bio je na nekoliko rukovodećih položaja u kompaniji, u upravnom odboru i u finansijskom sektoru.

  Rakeš Makija je imenovan za predsednika za industrijsko tržište, strateške industrije od 1. maja 2013. Rakeš, koji je trenutno predsednik sa potpunim odgovornostima za Kinu i Indiju pristupio je kompaniji 2002. kao izvršni direktor SKF Indija Limited. Godine 2010. postavljen je za predsednika kompanije SKF za Aziju i u isto vreme je postao član upravnog odbora kompanije SKF.

  Henk Lange i Rakeš Makija biće članovi upravnog odbora i izvršnog komiteta SKF Grupe. Njihov pretpostavljeni biće Tom Džonson, Predsednik i Direktor kompanije SKF i biće stacionirani u Geteborgu, Švedska.

  Geteborg, 12. mart 2013.

  Aktiebolaget SKF
  (obj.)


  AB SKF dužna je da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Aktom o tržištu hartija od vrednosti/ili Aktu o trgovini finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u 08:00, dana 12. marta 2013.


  Za više informacija, kontaktirajte:
  DIREKTNA VEZA ZA MEDIJE: +46 31 -337 2400

  ŠTAMPA: Rebeka Janzon, Direktor, Odnosi sa štampom
  tel: +46 31-337 3880, mobilni telefon: +46 727-173880, e-pošta: rebecca.janzon@skf.com

  ODNOSI SA INVESTITORIMA: Marita Bjork, Predsednik odeljenja za odnose sa investitorima.
  tel: +46 31-337 1994, mobilni telefon: +46 705-181994, e-pošta: marita.bjork@skf.com


  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 65.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

  ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
  ™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group. • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

SKF logo