Prikazivanje snage inženjerskih znanja

2013 април 08, 08:00 CEST

Geteborg, 07. april, 2013.: Na sajmu u Hanoveru 2013, SKF predstavlja izbor proizvoda i integrisanih rešenja pod naslovom „Prikazivanje snage inženjerskih znanja“.

Poslednjih godina usmerili smo naše znanje na razvoj rešenja i inovacija koje će pomoći klijentima da budu konkurentni – ne samo danas, ili sutra, već i u dalekoj budućnosti. Pričamo o rešenjima potpuno dokazanim u praksi – sa značajnim povećanjima u profitabilnosti i održivosti.

Pogodnosti saradnje sa kompanijom SKF sada su veće nego bilo kada pre. Približili smo se klijentima u industriji, i pronašli smo pametnije načine za kreiranje opipljivih vrednosti korišćenjem stečenog znanja. Danas mi pratimo mašinska sredstva u svakoj fazi njihovog radnog veka – od dizajna pa sve do održavanja – pomažući u poboljšanju procesa u cilju ostvarivanja boljih rezultata.

Kompanija SKF je vodeći globalni snabdevač tehnologije još od 1907. Naša osnovna snaga je sposobnost kontinualnog razvoja novih tehnologija – a zatim njihova upotreba za kreiranje proizvoda koji pružaju konkurentne prednosti našim klijentima. Ovo postižemo kombinovanjem ličnog iskustva u preko 40 industrija sa našim znanjem preko tehnoloških platformi kompanije SKF: ležajevi i jedinice, zaptivke, mehatronika, servis i sistemi podmazivanja. Ovo nazivamo inženjering znanja kompanije SKF.

Inženjering znanja kompanije SKF je kombinacija tri poslovne dimenzije:

1. Kulturne/geografske dimenzije – razumevanje kultura i regiona u kojima živimo i radimo
SKF je globalna kompanija sa lokalnim prisustvom. Mi blisko razumemo zahteve naših klijenata i njihovih klijenata. Gde god da su. Lokalni stručnjaci imaju podršku stručnjaka iz globalne industrije koji mogu da stave te potrebe u perspektivu i koriste uspeh u sličnim situacijama širom sveta. Oni su, zatim, podržani od strane proizvodnih programa širom sveta i fino usklađenom mrežom usluga i podrške koja će staviti naša rešenja u rad.

2. Dimenzija klijenta - industrije i segmenti
Broj klijenata kompanije SKF je preko dva miliona, a SKF je aktivna u aplikacijama u oko 40 namenski prilagođenih industrija. Rad u toliko oblasti pružio je kompaniji SKF iskustvo za razvoj proizvoda i usluga za posebne zahteve industrija – i da prepozna kada znanje iz jedne industrije može uspešno biti primenjeno na drugu. Ovo znači da smo razumeli zahteve i uslove za primenu i razvili rešenja koja mogu da ispune potrebe, pomognu u razvijanju još boljih rešenja kako tehnologija i inženjering u okviru industrije evoluiraju tokom godina.

3. Dimenzija kompetencije – naših pet tehnoloških platformi
Timovi stručnjaka kompanije SKF koji su stručni u oblastima koje se kreću od ležajeva i jedinica do zaptivki, mahatronike, usluga i podmazivanja, sarađuju zajedno kako bi pružili napredna integrisana rešenja.

U okviru mreže SKF Solution Factory mali i srednji proizvođači delova i krajnji klijenti mogu da dobiju individualnu podršku u rešavanju njihovih posebnih izazova. Ovde oni imaju pristup širokom iskustvu SKF Grupe u pet platformi i mogu diskutovati sa lokalnim inženjerima kompanije SKF kako bi obezbedili ili razvili prilagođena rešenja.

SKF Solution Factory pruža širok spektar podrške koja obuhvata: inženjering aplikacija, analiza ležajeva i podmazivanja, dijagnoze pomoću daljinskog nadzora stanja, inženjerske konsultacije, sistemi linearnog kretanja, proizvodi za prenos snage, rešenja za zaptivanje, upravljanje energijom i održivošću, sistemi i ekspertize za upravljanje sredstvima, reparacija osovina, reparacija ležajeva i veliki izbor programa za obuku.

Svaka SKF Solution Factory deo je mreže koja omogućava da se znanju koje je stečeno na jednom kraju sveta može brzo pristupiti i može se upotrebiti na drugom kraju sveta. Ovo ubrzava postupak pronalaženja rešenja i pravi osnovu za stalno rastuće znanje. 

Osnovne kompetencije kompanije SKF
Od kako je kompanija SKF počela sa radom 1907. naš trud u oblasti istraživanja i razvoja doneo je mnoge inovacije koje su kreirale nove standarde i nove proizvode i rešenja u industriji ležajeva. U 2012. godini, SKF je zabeležila 663 završenih izuma i uspešno podnela prijave za 421 patent prvog stepena. Preko našeg znanja, SKF može da pomogne klijentima da poboljšaju njihovu efikasnost, čineći ih uspešnijim i profitabilnijim.

Sposobnost kompanije SKF da stalno razvija proizvode i usluge koje poboljšavaju konkurentnu prednost naših klijenata postiže se na dva načina: investiranjem u oblasti osnovne tehnologije i stručnjake i kombinovanjem dobijenog znanja za ispunjenje određenih potreba.

Upravljanje radnim vekom:
Povećani deo istraživačkih projekata kompanije SKF primarno cilja na poboljšanje životnog ciklusa i ekološkog učinka aplikacije klijenta. Ovo znači uzimanje u obzir ekoloških posledica proizvoda ili proizvodnog procesa, bez obzira u kom delu životnog ciklusa proizvoda se ove posledice događaju.

Kako bi podržali ovaj pozitivan razvoj i usvojili upotrebu tehnologija koja ima ekološki poboljšane performanse, kompanija SKF je nedavno započela program upravljanja radnim vekom. Cilj je stalno poboljšanje znanja o ekološkom učinku proizvoda SKF i proizvodnih procesa, i da se to znanje praktično primeni usvajanjem poslovnih metoda i alata iz dana u dan.

Održivost/Životna sredina:
Održivost je u fokusu kompanije SKF više od 100 godina. Još od kako smo razvili prvi na svetu kuglični ležaj koji se sam poravnava 1907. godine, kompanija je shvatila značaj glatkog rada – glatko, smanjenjem trenja. Kada se smanji trenje, koristi se manje energije. Danas su dobro poznati ekološki uticaji povezani sa dobijanjem energije pomoću fosilnih goriva. Mi u kompaniji SKF ubeđeni smo da briga o prirodnoj sredini u stvari ima poslovnog smisla i da je to prava stvar koju treba uraditi. Sada, dok prolazimo polako kroz naš drugi vek u poslovanju, vidimo još veću priliku – kao i odgovornost – da odigramo značajnu ulogu u pružanju pomoći za prevazilaženje ovih izazova – globalnih izazova ekološke održivosti. Godine 2005, kreirali smo naš BeyondZero™ imajući dva cilja na umu;
1. Smanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu nastalog usled uticaja kompanije SKF, i
2. Povećanje pozitivnog uticaja na životnu sredinu pomoću rešenja kompanije SKF, inovacijom i ponudom novih tehnologija, proizvoda i usluga sa povećanim karakteristikama učinka zaštite životne sredine.

Kombinovanjem ovih ciljeva, program SKF BeyondZero je pokušaj da se donese ukupni pozitivni doprinos za borbu protiv ekoloških izazova sa kojima se suočava planeta.

Još jedan dokaz posvećenosti kompanije SKF održivosti i ekologiji je SKF BeyondZero portfolio i njegovi povezani ciljevi za novu SKF strategiju vezanu za klimu i partnerstvo sa WWF u njihovim programima za očuvanje klime. Do sada je kompanija SKF jedina industrijska proizvodna kompanije koja je primljena u program za očuvanje klime Cilj programa je smanjenje gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, kao što su CO2 emisije, na realan i merljiv način, potvrđen od strane spoljnih stručnjaka. A kompanija SKF se posvetila razvoju proizvoda i rešenja koji će doprineti ovim ciljevima u svim fazama svojih radnih ciklusa oprema ili mašina, u mnogim automobilskim i namenskim industrijama.

Postoji mnogo proizvoda i rešenja iz SKF BeyondZero portfolija koji su prikazani na štandu kompanije SKF na sajmu u Hanoveru. Primetni novi proizvod za pogonska rešenja kompanije SKF je sistem aeracionih ventilatora koji se koristi u postrojenjima za preradu otpadne vode. Rešenje kompanije SKF može smanjiti potrošnju energije i do 40%. On poseduje energetski efikasan motor za velike brzine sa trajnim magnetom, aktivne magnetne ležajeve (AMB) i integrisani AMB kontrolni sistem. Kada se koristi na ventilatorima snage 350 kW može dovesti do godišnje uštede od 500.000 kWh, što je jednako smanjenju emisije CO2 od 375 tona.


Postavljanje senzora/Nadzor stanja:
Kao odgovor na potrebe klijenata za smanjenje troškova i vremena instalacije i za povećanje veka trajanja komponenti, kompanija SKF razvija proizvode koji efikasno koriste bežične tehnologije.

Nadzor radnih stanja na najbližim mogućim mestima kontaktne površine pruža veću preciznost za proučavanje performansi sistema. Pored praćenja temperature, brzine, pravca rotacije i vibracije, mogu se pratiti i otpori preko senzora koji su priključeni na spoljne delove ležajeva ili kućišta, ali kompanija SKF nastavlja da se fokusira na revolucionarne inovacije koje će uneti novu vrstu praćenja stanja ležajeva – SKF Insight™ zasnovan na bežičnoj tehnologiji. Neverovatna otkrića u različitim tehnologijama sada omogućavaju da ležajevi stalno obaveštavaju o svom radnom stanju, bez potrebe za spoljnim napajanjem, senzorima, kablovima ili elektronikom za prikupljanje podataka – sve to se nalazi u unutrašnjosti ležaja. 

SKF Insight™ rešenja uključuju:
• Tehnologiju za minijaturno pakovanje senzora koja omogućava merenje kritičnih parametara kao što su broj obrtaja, temperatura, brzina, ubrzanje, akustična emisija i opterećenje.
• Lično napajanje – korišćenjem same oblasti primene, pametni ležajevi mogu stvoriti svoje lično napajanje potrebno za rad.
• Jednostavnost, zato što nema potrebe za instalacijom senzora ili kablova – integrisana bežična tehnologija spakovana je unutar ležaja omogućavajući mu da komunicira sa okruženjima u kojima klasični WiFi ne može da radi.
• Mreže pametnih ležajeva - koji komuniciraju jedan sa drugim i preko bežičnog gejtveja, ležajevi sa SKF Insight™ formiraju „mešovitu mrežu“ i mogu slati informacije koje se odnose na njihovo stanje na SKF servere.


Tribologija:
Interakcija između sredstava za podmazivanje i čelika od kog je napravljen ležaj je presudni faktor, i kritično je kada ležaj radi sa marginalnim sredstvom za podmazivanje.

Hemijski sastav i mehanička svojstva reaktivnog sloja koji se formira interakcijom između sredstva za podmazivanje i čelika ležaja snažno utiče na učinak ležaja. Zbog toga je za kompaniju SKF veoma važno razumevanje sastava i mehanike reakcionih slojeva. Razumevanje, predviđanje i kontrola radnih uslova pomažu u smanjenju trenja i habanja ležajeva i produžuju radni vek.

Novi sferni ležaj sa produženim radnim vekom iz kompanije SKF i klipnjače čine jedinstveni tribološki sistem, koji uključuje posebne tretmane površine, podmazivanje i zaptivke, koje u kombinaciji sa unutrašnjom geometrijom ležaja čine ove ležajeve izdržljivim i energetski štedljivim.

Sferni ležajevi sa produženim radnim vekom iz kompanije SKF smanjuju troškove vlasništva i smanjuju uticaj na životnu sredinu zbog svog dužeg trajanja, i nije im potrebno podmazivanje. Na primer, jedan ležaj sa otvorom od 100 mm može uštedeti do 876 g maziva godišnje. Traktor sa šest ležajeva ove vrste i veličine može uštedeti i do 5,2 kg ovog maziva godišnje. Ovo se prevodi u smanjenje emisije CO2 od 7,7 kg godišnje. Kalkulacije su zasnovane na uštedi maziva i ne uključuju 37% smanjenja gubitaka usled smanjenja trenja. Ovaj proizvod je deo portfolia BeyondZero kompanije SKF*.


Zaptivke:
Kompanija SKF fokusira se na razvoj novih elastomernih materijala i optimizovane tribologije zaptivne ivice kako bi povećala funkcije zaptivanja, korišćenjem naprednih modela zaptivki.

Nove generacije materijala koriste nove tipove filtera u cilju obezbeđivanja manjeg trenja. Magnetni enkoderi unutar zaptivki, u kombinaciji sa senzorima, omogućavaju prenos informacija do kontrolnih sistema. Dobijeni su novi uvidi u starenje gume, trenje i habanje gume, kombinovanjem novih eksperimentalnih metoda pomoću naprednih simulacija.

Kompanija SKF nudi mašinska rešenja za zaptivanje za pokretanje fluida, upravljanje fluidima i primenu u prenosu snage. Neki od posebnih aspekata rešenja kompanije SKF su:

• Partnerstvo sa klijentima od faze dizajniranja do serijske proizvodnje sa rešenjima napravljenim u skladu sa njihovim potrebama
• Blagovremena proizvodnja zaptivki i komponenata u prečniku i do 4.000 mm, kao jedan deo, i većih, korišćenjem specijalne tehnike varenja, u brzom vremenskom roku
• Širok spektar materijala za zaptivke, uključujući materijale sertifikovane ili usklađene sa širokim spektrom industrijskih standarda i propisa (FDA, NSF, KTW, NORSOK, NACE, itd.)


Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:
Nia Kilstrom, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
Kolin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero and SKF INSIGHT are trademarks of the SKF Group.


Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

SKF logo