SKF Extended Life Plain smanjuju emisije CO2 i ukupni trošak vlasništva

 • Priča

  2013 април 08, 08:00 CEST

  Kompanija SKF pojačava SKF BeyondZero portfolio pomoću čeličnog ležaja koji je skoro bez potrebe za održavanjem.

  Geteborg, 07. april, 2013.: Kompanija SKF lansira novi spektar SKF sfernih ležajeva sa produženim radnim vekom i klipnjača. Ovim ležajevima, čija je ciljana primena prevashodno za aplikacije na farmi, sektorima šumarstva i građevine, skoro da nije potrebno održavanje, što znači da nema potrebe za njihovo ponovno podmazivanje. Ovaj proizvod je deo portfolia BeyondZero kompanije SKF*.

  Sferni ležajevi sa produženim radnim vekom iz kompanije SKF smanjuju troškove vlasništva i smanjuju uticaj na životnu sredinu zbog svog dužeg trajanja, i nije im potrebno podmazivanje. Na primer, jedan ležaj sa otvorom od 100 mm može uštedeti do 876 g maziva godišnje. Traktor sa šest ležajeva ove vrste i veličine može uštedeti i do 5,2 kg ovog maziva godišnje. Ovo se prevodi u smanjenje emisije CO2 od 7,7 kg godišnje. Kalkulacije su zasnovane na uštedi maziva i ne uključuju 37 procenta smanjenja gubitaka usled smanjenja trenja.

  „Tribološki sistem, koji uključuje specijalne tretmane za površine, mazivo i zaptivke u kombinaciji sa internom geometrijom ležaja je ono što čini ove ležajeve tako izdržljivim i štedljivim. Pored toga, SKF sferni ležajevi sa produženim radnim vekom tretirani su fosforom i prolaze kroz poseban postupak koji praktično eliminiše koroziju i smanjuje habanje. Nakon toga, svi ležajevi su podmazani i zatvoreni zaptivkama“ kaže Jirgen Šoler, Menadžer kompanije SKF za proizvodnju ležajeva.

  SKF sferni ležajevi sa produženim radnim vekom opremljeni su bočnim zaptivkama za teške uslove rada koje su ključne za ukupno smanjenje u troškovima vlasništva. Ovi ležajevi praktično eliminišu ulazak kontaminanata i stanja sa lošim podmazivanjem koja mogu dovesti do ranijeg otkazivanja ležajeva.

  SKF sferni ležajevi sa produženim radnim vekom popunjavaju prazninu između standardnih čeličnih ležajeva i SKF TX ležajeva bez potrebe za održavanjem. Do sada, čelični sferni ležajevi zahtevali su ponovo podmazivanje kao deo redovnog planiranog programa održavanja.

  *Portfolio SKF BeyondZero proizvoda sastoji se iz proizvoda koji pružaju poboljšane karakteristike u zaštiti životne sredine. Da bi bili uključeni u portfolio SKF BeyondZero, proizvodi, usluge i rešenja kompanije SKF, moraju da pružaju značajne pogodnosti za životnu sredinu.

  Aktiebolaget SKF
  (obj.)

  Za više informacija, kontaktirajte:
  Nia Kilstrom, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
  Kolin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

  ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
  ™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.


 • Slika

Preuzmite komplet za novine

SKF logo