SKF rešenje za sistem aeracionog ventilatora smanjuje potrošnju energije za 40%

 • Priča

  2013 април 08, 08:00 CEST

  Geteborg, 07. april, 2013.: Kompanija SKF objavila je lansiranje rešenja za električni motor sa trajnim magnetom za velike brzine za aeracioni ventilator u postrojenjima za preradu otpadnih voda, koje može da smanji potrošnju energije i do 40 posto. U postrojenjima za preradu otpadnih voda, za sistem aeracionog ventilatora može biti potrebno i do 80 posto od ukupne potrošnje energije u postrojenju, pa rešenje kompanije SKF nudi potencijal za velike uštede energije. Kada se koristi na ventilatorima snage 350 kW može dovesti do godišnje uštede od 500.000 kWh, što je jednako smanjenju emisije CO2 od 375 tona. Rešenje kompanije SKF za sistem aeracionog ventilatora uključen je u BeyondZero* portfolio.

  „Kompanija SKF razvila je novo, inovativno i održivo rešenje koje cilja na izazove tržišta sa kojima se suočila industrija za preradu vode i otpadnih voda. Rešenje kompanije SKF za sisteme aeracionih ventilatora ispunjava zahteve za energetsku efikasnost i potrebu za smanjenjem troškova održavanja i servisiranja, kao i zahtev za usklađivanje sa standardima za kvalitet i bezbednost vazduha. U poređenju sa tradicionalnim ventilatorom, rešenje kompanije SKF, centrifugalni ventilator od 350 W pruža povratak investicije za godinu dana, samo preko uštede energije.”,izjavio je Vinsent Megret, Upravni direktor, SKF Magnetic Systems. 

  Rešenje kompanije SKF za sisteme aeracionog ventilatora sastoji se iz električnog motora sa trajnim magnetima za velike brzine (PMM) koji može da pruži između 75 kW-350 kW, aktivnih magnetnih ležajeva (AMB) i integrisanog AMB kontrolnog sistema. Ovaj spektar rešenja motora bez ulja ima veliki broj funkcija koje poboljšavaju učinak, na primer, za razliku od tradicionalnih indukcionih motora, PMM održava efikasnost pri polovini opterećenja i radu na polovini brzine. Rešenje kompanije SKF za sisteme aeracionih ventilatora takođe koristi manje mehaničkih delova od tradicionalnih pogonskih sistema, što znači smanjeno održavanje, dok snažni ugrađeni sistemi za nadzor i sposobnosti za dijagnostiku održavaju visoke performanse i pouzdanost. 

  *Portfolio SKF BeyondZero proizvoda sastoji se iz proizvoda koji pružaju poboljšane karakteristike u zaštiti životne sredine. Da bi bili uključeni u portfolio SKF BeyondZero, proizvodi, usluge i rešenja kompanije SKF, moraju da pružaju značajne pogodnosti za životnu sredinu.

  Aktiebolaget SKF
  (obj.)

  Za više informacija, kontaktirajte:
  Nia Kilstrom, SKF Group Communication, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
  Kolin Roberts, SKF Group Communication; +31 30 6075608; +31 653 944 111; colin.roberts@skf.com


  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

  ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
  ™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.


 • Slika

Preuzmite komplet za novine

SKF logo