Program kompanije SKF za poboljšanje efikasnosti, smanjenje troškova i jačanje rasta profita se nastavlja

2013 април 10, 08:00 CEST

Program kompanije SKF za poboljšanje efikasnosti, smanjenje troškova i jačanje rasta profita se nastavlja po planu Kompanija SKF prijaviće troškove restruktuiranja od oko 250 miliona švedskih kruna u prvom kvartalu 2013, za drugu fazu programa koji je objavljen na početku godine (pogledajte izjavu za štampu od 14. januara 2013).
Trošak će u najvećoj meri imati uticaja na SKF Industrijsko tržište, Strateške industrije. Više informacija biće pruženo u izveštaju o prvom kvartalu 2013. kompanije SKF koji će biti objavljen 17. aprila oko 08:00 CET.


Aktiebolaget SKF
(obj.)


AB SKF dužna je da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Aktom o tržištu hartija od vrednosti/ili Aktu o trgovini finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u 08:00, dana 10. aprila.2013.


Kontakti:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.


Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

SKF logo