Rezultati kompanije SKF za prvi kvartal biće objavljeni 17. aprila 2013.

2013 април 15, 14:00 CEST

Geteborg, 15. april 2013: SKF grupa objaviće svoje rezultate za prvi kvartal 17. aprila 2013. i pozvati investitore, analitičare i medije da učestvuju u telefonskoj konferenciji. Održaće se na engleskom jeziku, u 09:30 (CEST), 08:30 (UK).

Biće prisutni sledeći rukovodioci kompanije SKF:
Tom Džonston, Predsednik i Generalni direktor:
Tore Bertilson, Izvršni podpredsednik i finansijski direktor
Henrik Lange, Izvršni podpredsednik i predsednik, SKF Indstrijska tržišta, Strateške industrije
Ingalil Ostman, Viši podpredsednik komunikacija Grupe,
Marita Bjork, Predsednik odeljenja za odnose sa investitorima.

Genesys telefonska konferencija direktno na:
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
SAD: +1 866 682 8490

Rezultati SKF Grupe biće objavljeni za prvi kvartal 2013. oko 08:00 (CEST). Sve informacije koje se odnose na rezultate biće dostupne na adresi: http://investors.skf.com/quarterlyreporting

Mediji: Da biste zakazali intervju sa Tomom Džonstonom nakon konferencijskog razgovora, kontaktirajte Dženi Ros, e-pošta: jenny.roos@skf.com, tel: +46 31 3372262.

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

SKF logo