Kompanija SKF i INSA iz Liona zajedno su formirali grupu za istraživanje podmazivanja u graničnim slojevima

2013 мај 29, 13:00 CEST

Montigni, Francuska: Kompanija SKF i INSA iz Liona objavili su zajedničko formiranje grupe za edukaciju i istraživanje, u periodu od 6 godina, posvećenog istraživanju podmazivanja graničnih slojeva. Odbor je sponzorisan od strane Fondacije INSA Lion.

Odbor pod nazivom „Interfejsi maziva za budućnost“ ima za cilj da istraži otkrivanje, modelovanje i razumevanje ponašanja sredstava za podmazivanje u graničnim slojevima pri ekstremnim radnim uslovima.

„SKF Grupa ima jak položaj u aero-kosmičkoj industriji preko naše poslovne jedinice SKF Aerospace. INSA Lion, preko LaMCoS* laboratorije, želela je da oformi grupu kako bi ojačala postojeće blisko partnerstvo koje se ogleda u ugovorima za istraživanje, uključujući napredni rad u oblasti podmazivanja” izjavio je Aleksander de Vris, Direktor za razvoj proizvoda SKF Grupe.

 

Teme za istraživanje uključiće sredstva za podmazivanje (od reologije do podmazivanja) i mehanizme za podmazivanje (od molekularnih mehanizama do podmazivanja i toka preko slobodnih površina prilikom podmazivanja) i interakcije tečno / čvrsto. Podmazivanje je često složeni mehanizam (prema svojoj prirodi ili prema sastavu sredstava za podmazivanje), koji igra presudnu ulogu u smanjenju gubitaka prilikom trenja i smanjenju habanja i rizika od oštećenja. Ovo posebno važi prilikom primene u aero-kosmičkom programu.

 

„Osnivanje grupe, podržano od strane Fondacije INSA Lion rezultat je veze i uspešnog partnerstva koje traje više od 12 godina između LaMCoS laboratorije i SKF R&D. Ovaj novi okvir saradnje promovisaće razvoj istraživanja u više disciplina u poljima inženjerskih nauka, privući će najbolje istraživače i povećati značaj oba partnera, akademije i industrije“izjavio je Filip Vergne, Direktor za istraživanja, LaMCoS.

Međunarodni Odbor je pod dvostrukim vođstvom Filipa Vergnea, glavnog rukovodioca u „LaMCos“-u, istraživačkoj laboratoriji posvećenoj mehanici kontakata i struktura i Giljerma E. Moralesa Espejela, glavnog naučnika za tribologiju, podmazivanje i radni vek ležajeva iz kompanije SKF, gostujućeg predavača u LaMCoS laboratoriji od 2004. godine.

 

„Razvoj Tribogyr opreme za testiranje u LaMCoS laboratoriji bio je veoma značajna tačka u našoj dugoj timskoj saradnji. To jenajveća i najsofisticiranija mašina za testiranje ikada izgrađena za merenje trenja i debljine sloja sredstva za podmazivanje kod rotacionih kontakata pod teškim opterećenjem.Ona pruža kompaniji SKF bolje razumevanje podmazivanja srednjih i velikih ležajeva. Sada je trenutak da prenesemo našu uspešnu saradnju na šire oblasti i sa dubljim znanjem“, izjavio je Gijermo E. Morales.

 

*LaMCoS : Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures

 

„Kreiranje ove grupe u saradnji sa SKF Grupom, i pod sponzorstvom SKF-a, ojačava poziciju koju INSA Lion ima kako u osnovnom znanju, tako i kasnije u praktičnoj primeni. Reputacija i stručnost SKF Aerospace takođe pomaže u ojačanju međunarodnog uticaja INSA Lion“ izjavio je Erik Maurinkom, direktor INSA iz Liona.

Jedan od ciljeva ovog odbora je da predvidi buduće razvoje koje će diktirati ekonomska, društvena i ograničenja vezana za životnu sredinu. Kao odgovor na društvene izazove vezane za energiju, održivi razvoj i transport, ova grupa će obezbediti:

- mesto za razvoj novih inovativnih rešenja,
- podršku za razvoj, istraživanja i savremenu obuku za nove sisteme,
- visok nivo istraživanja za strategiju kompanije SKF,
- podršku imidžu kompanije SKF, kako bi uspostavila svoju reputaciju i brend kod studenata inženjerstva INSA u Lionu.

Grupa je takođe odgovoran za doprinos edukacionim aktivnostima koje su povezane sa njegovim stručnostima u promociji prenosa znanja i veština između studenata inženjerstva i studenata na doktorskim studijama iz INSA Liona, istraživača iz laboratorije LaMCoS, i timova za Istraživanje i razvoj kompanije SKF.


Aktiebolaget SKF

(obj.)

 Za više informacija, kontaktirajte:

Direktna veza za medije:+46 31 337 2400

Odnosi sa štampom:Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.757 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

Preuzmite komplet za novine

Komplet za novine (101 KB)

SKF logo