Objava o promeni ukupnog broja glasova u AB SKF

2013 јун 28, 10:00 CEST

Gothenburg 28 June 2013: Usled konverzije akcija iz serije A u seriju B u skladu sa Stavkama za pridruživanje kompanije, AB SKF potvrđuje sledeće. Od 28. marta kapital u akcijama kompanije iznosi 1.138.377.670 švedskih kruna, a ukupni broj akcija iznosi 42.420.300 akcija serije A i 412.930.768 akcija serije B. Broj glasova u kompaniji iznosi 83.713.377. AB SKF nema akcije u svom vlasništvu.

Aktiebolaget SKF
(obj.)AB SKF dužna je da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Aktom o tržištu hartija od vrednosti/ili Aktu o trgovini finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u 10:00, dana 28. marta.2013.Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (25.0 KB)

SKF logo