Polugodišnji izveštaj kompanije SKF za 2013.

2013 јул 16, 08:00 CEST

Tom Džonston, Predsednik i Generalni direktor:
„Kompanija SKF ostvarila je dobar učinak i veliki priliv novca. Potražnja u kvartalu bila je delimično bolja od očekivane u aprilu i to, u kombinaciji sa koracima koje preduzimamo da smanjimo naše troškove omogućava nam da nastavimo sa našim nastojanjima da pružimo značajno poboljšanu operativnu marginu. Naš program za smanjenje troškova ostaje u žiži, i tokom ovog kvartala preduzimaju se dalji koraci. 
Profitabilnost u našem poslovanju u automobilskoj industriji razvija se na pravi način zbog velike dostave i povećanja potražnje, naročito u našem poslovanju vezanom za kamione i tržištu za servisiranje vozila. Nastavljamo sa uspehom u razvoju novih poslovanja, naročito sa novim proizvodima koji pomažu u smanjenju težine i trenja i poboljšavaju potrošnju goriva. Ne vidimo neka značajna poboljšanja u potražnji na našim industrijskim tržištima širom sveta, ali uprkos tome, dobili smo veći broj važnih narudžbina, naročito za vazdušno kosmički program i naše usluge servisiranja. Kao što se i očekivalo, jako poslovanje automobilske industrije i slabije poslovanje industrije negativno je uticalo na naš miks.
Dok još uvek postoje nesigurnosti sa makro tačke gledišta, mi očekujemo da potražnja u trećem kvartalu ostane na istom nivou, što znači da će biti malo veća u poređenju sa istim kvartalom prošle godine. Nivo proizvodnje povećan je tokom drugog kvartala i ostali smo na tom nivou u trećem kvartalu“.Glavne cifre

Q2 2013

Q2 2012

YTD 2013

YTD 2012

Neto prodaje, SEKm

16.392

17.174

31.544

34.105

Operacioni profit, SEKm

1.837

2.049

3.317

4.185

Operaciona margina, %

11,2

11,9

10,5

12,3

Operaciona margina, isključujući jednokratne troškove, %

12,4

12,7

11,9

12,7

Profit pre oporezivanja, SEKm

1.627

1.774

2.864

3.730

Neto profit, SEKm

1.104

1.244

1.922

2.570

Osnovna zarada po akciji, SEK

2,36

2,63

4,10

5,44Operativni profit pogođen je jednokratnim troškovima u drugom kvartalu od oko 190 miliona švedskih kruna (140), i na polugodišnjem nivou od oko 440 miliona švedskih kruna (140).

Neto prodaja menja se svake godine, u švedskim krunama,

u odnosu na:

Količinu

Cenu/
miks

Strukturu

Efekat
valute

Ukupno

Q2 2013

-1,6%

-0,6%

2,6%

-5,0%

-4,6%

Pola godine 2013.

-5,1%

0,0%

2,0%

-4,4%

-7,5%


Prodaja u drugom kvartalu u lokalnim valutama i isključujućim strukturama pala je za 4% u Evropi i Aziji, a ostala je relativno nepromenjena u Severnoj Americi i smanjena je za 3% na Bliskom Istoku i Africi. U Južnoj Americi povećala se za 14%.
Proizvodnja u drugom kvartalu je bila relativno nepromenjena u odnosu na prošlu godinu.
Prodaja u prvoj polovini godine u lokalnim valutama i isključujućim strukturama pala je za 7% u Evropi, za 6% u Severnoj Americi, za 5% u Aziji i za 4% na Bliskom Istoku i Africi. U Južnoj Americi povećala se za 11%.
Proizvodnja u prvoj polovini godine je bila relativno nepromenjena u odnosu na prošlu godinu.

Perspektiva za treći kvartal 2013.

Potražnja u poređenju sa trećim kvartalom 2012.
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude blago povećana na nivou Grupe, u Aziji i Severnoj Americi kao i za sve ostale oblasti poslovanja. Očekuje se da u Evropi ostane relativno nepromenjena kao i povećanje u Južnoj Americi.

Potražnja u poređenju sa drugim kvartalom 2013.
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude relativno nepromenjena na nivou Grupe, u Aziji i Severnoj Americi kao i za sve ostale oblasti poslovanja. Očekuje se malo povećanje u Južnoj Americi.

Proizvodnja
Očekuje se da se proizvodnja polako povećava iz godine u godinu i da ostane relativno ista u odnosu na drugi kvartal.

Geteborg, 16. jul 2013.

Aktiebolaget SKF
(obj.)Telekonferencija će se održati 16. jula 2013. u 09:30 CEST, 08.30 (UK):
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
SAD: +1 866 682 8490

Sve informacije vezane za polugodišnje rezultate kompanije SKF za 2013. možete pronaći na
IR internet sajtu.

investors.skf.com/quarterlyreporting


Za više informacija, kontaktirajte:
Odnosi saštampom: Ingalil Ostman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Odnosi sainvestitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


AB SKF dužna je da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Aktom o tržištu hartija od vrednosti/ili Aktu o trgovini finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u 08:00, dana 16. jula 2013.SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

Preuzmite komplet za novine

Komplet za novine (973 KB)

SKF logo