Kompanije SKF preuzima Kaydon Corporation sa sedištem u SAD

2013 септембар 05, 09:00 CEST

Geteborg, Švedska, 5. septembar 2013: Kompanije SKF i Kaydon Corporation (NYSE:KDN) postigle su dogovor da SKF preuzme Kaydon preko kompletne novčane transakcije procenjene na otprilike 1,25 milijardi USD, uključujući 95 miliona USD neto duga. Transakcija će biti obavljena pomoću postojećeg novca i kreditnih linija i biće jednaka zaradi kompanije SKF u toku jedne godine.

Tom Džonston, Predsednik i generalni direktor kompanije SKF, je objasnio, „Pratili smo razvoj kompanije Kaydon tokom dužeg vremenskog perioda. Oni imaju jak proizvodni portfolio, jako rukovodstvo i solidni finansijski učinak i veoma mi je drago što će uskoro postati deo SKF grupe. Komplementarna priroda njihovih proizvoda i tehnologija, njihovo geografsko prisustvo i prisustvo kod klijenata i njihov proizvodni otisak omogućiće nam da još bolje uslužimo klijente i distributere na industrijskim tržištima širom sveta. Konkretno, ovo preuzimanje, u kombinaciji sa našim drugim aktivnostima, investicijama i preuzimanjima u zadnjih nekoliko godina, prikazuju našu jaku posvećenost tržištu Severne Amerike.“

Kompanija Kaydon je raznovrsni industrijski proizvođač sa tri prepoznatljive oblasti poslovanja: proizvodi za kontrolu trenja (ležajevi), proizvodi za kontrolu brzine i namenski proizvodi, uključujući usluge vezane za životnu sredinu. Kompanija Kaydon ima globalni otisak od 62% od svoje prodaje ostvarene u Severnoj Americi, 24% u Evropi, 12% u Azijskom Pacifiku i 2% u ostatku sveta. U 2012. kompanija je imala prodaju od 475 milliona USD, sa podešenim radnim profitom od oko 16% i ima preko 2100 zaposlenih.

Džejms O’Liri, Predsedavajući i generalni direktor kompanije Kaydon Corporation je prokomentarisao, „Naš odbor veruje da predložena transakcija predstavlja ubedljivu vrednost za naše akcionare. Mi verujemo da ova transakcija predstavlja sjajan strateški potez za kompaniju Kaydon koji će omogućiti našim poslovanjima koji su vodeći na tržištu da ubrzaju svoje strategije za rast ujedinjavanjem sa kompanijom SKF, globalnim liderom u industriji.“

Struktura dogovora
Kompanija SKF će podneti novčanu ponudu za tender za slobodne akcije kompanije Kaydon. U skladu sa uslovima konačnog sporazuma, koji je jednoglasno odobren od strane odbora direktora obe kompanije, kompanija SKF će započeti tendersku ponudu za kupovinu svih slobodnih akcija kompanije Kaydon za 35,50 USD po akciji, u gotovini. Tenderska ponuda započeće 16. septembra 2013. i biće obavljeno u skladu sa dogovorenim pravilima i uslovima, zakonskim propisima, uključujući tender za bar većinu slobodnih akcija sa zajedničke berze kompanije Kaydon. Nakon završetka tenderske ponude, kompanija SKF će preuzeti sve preostale akcije preko kratkoročnog spajanja.

Transakcija predstavlja premiju od 22% za kupovnu cenu akcije kompanije Kaydon na dan 4. septembar, 2013, premijum od 21% na prosečnu cenu srazmernu količini u periodu od 30 dana i pomnoženu sa 12,7, LTM Adjusted EBITDA kompanije Kaydon (98 milliona USD od 29. juna, 2013). Očekuje se da se transakcija obavi tokom četvrtog kvartala 2013.

Snažan dodatak SKF Grupi
Preuzimanje kompanije Kaydon je u skladu sa strategijom kompanije SKF za ojačavanje svojih tehnoloških platformi i prelaz u kompaniju za inženjering znanja. Kompanija SKF očekuje da ostvari značajne sinergije tokom sledećih nekoliko godina uz godišnje troškove sinergija od 30 milliona USD i 50 milliona od prodaje sinergija.

Kompanija Kaydon je komplementarna sa postojećim poslovanjima kompanije SKF i sa proizvodne i sa geografske perspektive, i mi ćemo omogućiti kompaniji SKF da:

  • pruži bolje usluge klijentima u mnogim ključnim industrijama na globalnom nivou, uz kompletniji portfolio proizvoda.
  • ponudi poboljšana rešenja i usluge kombinovanjem komplementarnih tehnologija kompanija Kazdon i SKF.
  • distribuira Kaydon proizvode širom sveta preko mreže distributera kompanije SKF,
  • upotrebi proizvodni otisak kompanije Kaydon u Severnoj Americi.

Pridruživanje kompanije Kaydon Corporation SKF Grupi pružilo bi predračunsko povećanje prodaje za celu 2012. godinu sa 64,6 milijardi švedskih kruna na oko 67,7 milijardi švedskih kruna, i prilagođenog radnog profita sa 7,3 milijardi švedskih kruna na 7,8 milijardi švedskih kruna. U skladu sa tim, predračunski izveštaj za prvu polovinu 2013. godine povećaće obrt kompanije SKF sa 31,5 milijardi švedskih kruna na oko 33,0 milijardi švedskih kruna i uz prilagođeni radni profit od 3,3 milijardi švedskih kruna na oko 3,5 milijardi švedskih kruna.

Kratak pregled kompanije Kaydon Corporation
Kompanija Kaydon Corporation je vodeći dizajner i proizvođač ležajeva i proizvoda za kontrolu brzine kao što su industrijski amortizeri, gasne opruge i proizvodi za izolaciju vibracije. U njihove namenske proizvode spadaju filteri i sistemi za filtraciju, prilagođeni prstenovi i zaptivke kao i usluge vezane za životnu sredinu. Ovi proizvodi se koriste od strane klijenata u različitim industrijama kao što su vazdušno-kosmički program, odbrana, medicina, poluprovodnici, dobijanje energije pomoću snage vetra, rukovanje materijalima i mašinski alati.
  • Kompanija Kaydon je lider u kategorijama svojih proizvoda, kao što su odvojeni ležajevi i ležajevi sa tankim odeljcima, uz vrhunski razvijene proizvode za primenu u kritičnim uslovima.
  • Priznati u industriji, Brendovi kompanije Kaydon i njihove vodeće tehnologije pružaju visoku vrednost, segmente globalnog tržišta. 
  • Ponuda proizvoda kompanije Kaydon je veoma komplementarna sa portfoliom proizvoda kompanije SKD i poboljšaće ponudu kompanije SKF za njene klijente širom sveta.
  • Kompanija Kaydon pruža usluge u brojnim segmentima koji su manje ili više zastupljeni u trenutnoj bazi klijenata kompanije SKF i pruža priliku za proširenje njenih proizvodima tim klijentima.
  • Kompanija Kaydon je održala dugu istoriju jakog finansijskog učinka uz izdržljive profitne margine i dotok novca.

Kratak pregled SKF Grupe
SKF Grupa je vodeći svetski dobavljač proizvoda, rešenja i usluga za
ležajeve i jedinice, zaptivke, mehatroniku, servise i sisteme za podmazivanje. Usluge
uključuju tehničku podršku, usluge održavanja, praćenje stanja, optimizaciju efikasnosti
sredstava, inženjersku konsultaciju i obuku.

Kompanija SKF ima oko 140 proizvođačkih lokacija u 28 zemalja i ima predstavništva u preko 130 zemalja preko svojih kompanija za prodaju i preko 15 000 lokacija. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775.

J.P. Morgan je ekskluzivni finansijski savetnik kompanije SKF a Rid Smit pruža pravno savetovanje.

Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom kompanije SKF: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
SKF Investitorski odnosi: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com
Službenik za informacije za tendersku ponudu:
Den Burk, +1 212-929-5748, +1 516-429-2721, dburch@mackenziepartners.com
Čarli Kons, +1 212-929-5708, +1 917-545-4523, ckoons@mackenziepartners.com


Telekonferencija za medije, investitore i analitičare biće održana 5. septembra 2013. u 10:00 CEST, 09.00 (UK):
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
SAD: +1 866 682 8490


Aktiebolaget SKF
(obj.)


AB SKF dužna je da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Aktom o tržištu hartija od vrednosti/ili Aktu o trgovini finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u 09:00, dana 5. septembra.2013.


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.Izjava za upozorenje

Ova izjava za štampu sadrži izjave koje se odnose na budućnost koje su date u skladu sa Safe Harbor odredbama Člana za reformu ligitacije privatnih akcija, donetog 1995, koji je zasnovan na mišljenjima i pretpostavkama rukovodilaca.. U nekim slučajevima možete prepoznati izjave koje se odnose na budućnost prema rečima kao što su „mogu“, „hoću“, „trebalo bi“, „mogo bi“, „bi trebalo“, „očekuje“, „planovi“, „očekivanja“, „uverenja“, „procenjuje se“, „projektovanje“, „predviđanje“, „potencijalni“ i sličnih izraza. Takve izjave, uključujući i izjave vezane za očekivanja za budući učinak kompanije Kaydon Corporation, buduće prilike povezane sa preuzimanjem, i uspeh kompanije SKF u integraciji kompanije Kaydon u svoje poslovanje ne mogu se smatrati istorijskim činjenicama i smatraju se izjavama koje gledaju u budućnost u skladu sa saveznim zakonima za hartije od vrednosti. Takve izjave koje se odnose na budućnost mogu biti praćene određenim rizicima i nesigurnostima koji mogu dovesti do različitih rezultata od onih izraženih ili očekivanih. Čitaoci se upozoravaju da ne uzimaju kao činjenice ove izjave koje se odnose na budućnost, koje govore od datuma ove odluke. U takve rizike i nesigurnosti spada mogućnost da kompanija SKF neće obaviti transakciju sa kompanijom Kaydon, promene u ekonomiji, tržištu i konkurentskim uslovima, promene u zakonskom okruženju i drugim državnim postupcima, fluktuacije u stopama razmene i drugi faktori pomenuti u najnovijem godišnjem izveštaju kompanije SKF (dostupnom na www.skf.com) pod naslovom Godišnji izveštaj, „Važni faktori koji utiču na finansijske rezultate“, „Finansijski rizici“ i „Analize osetljivosti“ i u njenom celokupnom godišnjem izveštaju pod naslovom „Rizici i nesigurnosti u poslovanju“. Mi ne preuzimamo obavezu da obavimo reviziju ili ažuriranje izjave za štampu ili bilo koje druge, osim ako to nije propisano zakonom.


AKO PONUDA TENDERA OPISANA U OVOJ KOMUNIKACIJI („PONUDA“) NIJE JOŠ ZAPOČELA, A OVA KOMUNIKACIJA NIJE NI PONUDA ZA KUPOVINU NI PODSTICANJE PONUDE ZA PRODAJU BILO KOJIH AKCIJA IZ KAPITALA, AKCIJA KOMAPNIJE KAYDON CORPORATION („KAYDON“) ILI BILO KOJIH DRUGIH AKCIJA. NA DATUM STUPANJA PONUDE NA SNAGU, IZJAVA O TENDERSKOJ PONUDI PREMA RASPOREDU, UKLJUČUJUĆI PONUDU ZA KUPOVINU, PISMO ZA PRENOS I POVEZANU DOKUMENTACIJU BIĆE ZAVEDENA KOD KOMISIJE SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA ZA AKCIJE I RAZENU („sec).“ PONUDA ZA KUPOVINU AKCIJA SA BERZE KOMPANIJE KAYDON BIĆE OBJAVLJENA SAMO U SAGLASNOSTI SA KUPOVNOM PONUDOM, PISMOM ZA PRENOS I POVEZANOM DOKUMENTACIJOM KOJI SU PODNETI U SKLADU SA RASPOREDOM ZA TO. IZJAVA ZA TENDERSKU PONUDU BIE PODNETA SEC-u OD STRANE KOMPANIJE ATLAS MANAGEMENT, INC. („ATLAS“) FILIJALE KOJA JE U POTPUNOM VLASNIŠTVU KOMPANIJE AB SKF, I KOMPANIJE DUBLIN ACQUISITION SUB INC., A KOMPANIJA KAYDON JE OBAVEZNA DA PODNESE SEC-u IZJAVU ZA ZAHTEV/PREPORUKU. INVESTITORI I VLASNICI AKCIJA MOLE SE DA PROČITAJU IZJAVU O TENDERSKOJ PONUDI, JER MOŽE BITI IZMENJENA TOKOM VREMENA, KADA POSTANE DOSTUPNA, ZATO ŠTO ĆE SADRŽATI VAŽNE INFORMACIJE INVESTITORI I VLASNICI AKCIJA MOGU DOBITI BESPLATNU KOPIJU OVIH IZJAVA (KADA BUDU DOSTUPNE) I DRUGIH DOKUMENATA KOJI SU PODNETI SEC-u NA INTERNET SAJTU SEC-A, NA WWW.SEC.GOV ILI SLANJEM ZAHTEVA ZA TO KOMPANIJI MACKENZIE PARTNERS INC. AT (212) 929-5500 ili besplatnim pozivom na (800) 322-2885.


- kRAJ -

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (76.6 KB)

SKF logo