Kompanija SKF počinje tendersku proceduru kupovine slobodnih akcija kompanije Kaydon Corporation

2013 септембар 16, 14:00 CEST

Geteborg, 16. septembar, 2013: Kompanija SKF danas je najavila početak realizacije svoje tenderske ponude za kupovinu slobodnih akcija kompanije Kaydon Corporation (NYSE:KDN) („Kaydon“) po ceni od USD 35,50 po akciji, u gotovini. Tenderska ponuda je data u skladu sa prethodno objavljenim sporazumom i planom pripajanja, datiranog 5. septembra 2013, za preuzimanje kompanije Kaydon od strane kompanije SKF.

Tenderska ponuda biće obavljena u skladu sa dogovorenim pravilima i uslovima, zakonskim propisima, uključujući tender za bar većinu slobodnih akcija kompanije Kaydon. Nakon završetka tenderske procedure, kompanija SKF će preuzeti sve preostale akcije preko kratkoročnog spajanja po ceni datoj u tenderskoj ponudi.

Kompanija SKF preko svojih poslovnica, Atlas Management, Inc. i Dublin Acquisition Sub Inc. podneće danas Komisiji za hartije od vrednosti i razmenu („SEC“) Izjavu o tenderskoj ponudi TO, koja detaljno navodi uslove tenderske ponude. Pored toga, kompanija Kaydon danas će SEC-u podneti izveštaj o rasporedu 14D-9 u kojoj se do detalja navodi, pored ostalog, jednoglasni predlog odbora direktora kompanije Kaydon Corporation Board da akcionari kompanije Kaydon prihvate tendersku ponudu i ponude svoje akcije na tenderu..

Kopije ovih izjava i drugih dokumenatra podnešenih u SEC dostupne su na www.sec.gov ili preko kompanije MacKenzie Partners, Inc. na (212) 929-5500 ili besplatnim pozivom na (800) 322-2885.

Tenderska ponuda i bilo koje povlačenje prava koje su akcionari kompanije Kaydon imaju ističe 11:59 popodne., po istočnom vremenu, 15. oktobra, 2013, osim ukoliko se ne produži ili ranije ukine..

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.


Važne informacije
Tenderska ponuda opisana u ovoj korespodenciji („Ponuda“) započela je. u skladu sa Ponudom, Dublin Acquisition Sub Inc. („Dublin“), filijale u kompletnom vlasništvu kompanije Atlas Management, Inc. („Atlas“), filijale u potpunom vlasništvu kompanije AB SKF, pruža ponudu za kupovinu svih zajedničkih akcija kompanije Kaydon Corporation („Kaydon“). Ova korespodencija služi samo za informacione svrhe i ne čini ponudu za kupovinu ili.solicitaciju ponude za kupovinu bilo kojih akcija. Uslovi i pravila Ponude opisani su u izjavi za tendersku ponudu prema rasporedu TO, uključujući ponudu za kupovinu, pismo sa posredničkim i povezanim dokumentima, popunjenim kod Komisije za hartije od vrednosti i razmenu SAD (“SEC”) 16. septembra 2013, od strane kompanija Atlas i Dublin. Ponuda se daje samo u skladu sa ponudom za kupovinu, pismom o posredničkim i povezanim dokumentima i popunjenim povezanim dokumentima kao što su Raspored TO. Pored toga, kompanija Kaydon popunila je solicitacionu/preporučujuću izjavu o rasporedu 14D-9 sa SEC-a. INVESTITORI I AKCIONARI SE MOLE DA PROČITAJU IZJAVU O TENDERSKOJ PONUDI I SOLITACIONU/PREPORUČUJUĆU IZJAVU, JER SVAKA MOŽE BITI IZMENJENA S VREMENA NA VREME, ZATO ŠTO SADRŽE VAŽNE INFORMACIJE. Investitori i akcionari mogu dobiti besplatnu kopiju ovih izjava i ostale dokumentacije podnešene u SEC na internet sajtu SEC-a na www.sec.gov ili slanjem takvog zahteva kompaniji MACKENZIE PARTNERS INC. at (212) 929-5500 ili besplatnim pozivom na (800) 322-2885.

Izjava za upozorenje
Ova izjava za štampu sadrži izjave koje se odnose na budućnost koje su date u skladu sa Safe Harbor odredbama Člana za reformu ligitacije privatnih akcija, donetog 1995, koji je zasnovan na mišljenjima i pretpostavkama rukovodilaca. U nekim slučajevima možete prepoznati izjave koje se odnose na budućnost prema rečima kao što su „mogu“, „hoću“, „trebalo bi“, „mogo bi“, „bi trebalo“, „očekuje“, „planovi“, „očekivanja“, „uverenja“, „procenjuje se“, „projektovanje“, „predviđanje“, „potencijalni“ i sličnih izraza. Takve izjave, uključujući i izjave vezane za očekivanja za budući učinak kompanije Kaydon Corporation, buduće prilike povezane sa preuzimanjem, i uspeh kompanije SKF u integraciji kompanije Kaydon u svoje poslovanje ne mogu se smatrati istorijskim činjenicama i smatraju se izjavama koje gledaju u budućnost u skladu sa saveznim zakonima za hartije od vrednosti. Takve izjave koje se odnose na budućnost mogu biti praćene određenim rizicima i nesigurnostima koji mogu dovesti do različitih rezultata od onih izraženih ili očekivanih. Čitaoci se upozoravaju da ne uzimaju kao činjenice ove izjave koje se odnose na budućnost, koje govore od datuma ove odluke. U takve rizike i nesigurnosti spada mogućnost da kompanija SKF neće obaviti transakciju sa kompanijom Kaydon, promene u ekonomiji, tržištu i konkurentskim uslovima, promene u zakonskom okruženju i drugim državnim postupcima, fluktuacije u stopama razmene i drugi faktori pomenuti u najnovijem godišnjem izveštaju kompanije SKF (dostupnom na www.skf.com) pod naslovom Godišnji izveštaj, „Važni faktori koji utiču na finansijske rezultate“, „Finansijski rizici“ i „Analize osetljivosti“ i u njenom celokupnom godišnjem izveštaju pod naslovom „Rizici i nesigurnosti u poslovanju“. Mi ne preuzimamo obavezu da obavimo reviziju ili ažuriranje izjave za štampu ili bilo koje druge, osim ako to nije propisano zakonom.

SKF logo