Kompanija SKF proglašena je jednom od najodrživijih svetskih kompanija, 14. godinu zaredom

2013 септембар 23, 13:00 CEST

Dow Jones Sustainability World Index rangira kompaniju SKF kao jednu vodećih kompanija sa stanovišta održivog razvoja

Geteborg, 23. septembar, 2013: 14. godinu zaredom, kompanija SKF je navedena kao jedna od najodrživijih kompanija na svetu prema Dow Jones svetskog indeksa održivosti (DJSI) i Dow Jones indeksa održivosti za Evropu. DJSI je ocenio kompaniju SKF kao najbolju u klasi u oblasti upravljanja životnom sredinom. Dow Jones indeksi održivosti pokrenuti su 1999. i imaju najdužu tradiciju i najprestižnije globalno ocenjivanje održivosti širom sveta.

„Kompanija SKF je navođena u indeksima kao predvodnik još od 2000. godine, i to prikazuje naš uspostavljeni fokus na integrisanje održivosti u svakom aspektu našeg poslovanja. Ponosni smo što se nalazimo u ovom ocenjivanju od samog početka,” izjavio je Tom Džonston, Predsednik i generalni direktor kompanije SKF.

Kompanija SKF definiše održivost kao SKF Care, što obuhvata poslovnu brigu, brigu o životnoj sredini, brigu o zaposlenima i brigu o zajednici. SKF BeyondZero je strategija kompanije SKF za stvaranje pozitivnog uticaja na životnu sredinu. Sastoji se od dva simultana pristupa:
• Smanjivanje bilo kakvih negativnih uticaja na životnu sredinu koji nastaju tokom proizvodnih i drugih procesa unutar kompanije SKF
• pružanje inovativne tehnologije, proizvoda i rešenja koja nude bolje performanse korisnicima.

Dobar primer pristupa kompanije SKF problemima u životnoj sredini može se videti u načinu primene BeyondZero strategije za izazove vezane za promenu klime. Strategija vezana za klimu kompanije SKF uključuje postavljene visoke ciljeve smanjenja emisije gasova staklene bašte (GHG) od strane kompanije SKF, njenih dobavljača i logističkih operacija, kao i od njenih rešenja za korisnike koja su uključena u SKF BeyondZero portfolio. U 2012, rešenja u okviru SKF BeyondZero portfolia pomogla su u sprečavanju emisije 1.672.000 tona gasova staklene bašte.

Aktiebolaget SKF
(obj.)Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluga za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.SKF logo