Nominacioni komitet AB SKF za Glavni godišnji sastanak 2014. godine

2013 септембар 25, 09:00 CEST

Geteborg, 25. septembar 2013: U skladu sa odlukom donetom na Glavnom godišnjem sastanku AB SKF 26. aprila 2013. godine, ovim se objavljuju predstavnici četiri najveća akcionara prema broju glasova, koji će, zajedno sa Predsedavajućim odbora, činiti nominacioni komitet za pripremu Glavnog godišnjeg sastanka 2014. godine.

Predstavnici:

Klaš Dahlbak, Upravljanje osnovnim sredstvima
Remzi Brufer, Alekta
Karolina af Uglas, Skandia Liv
Anders Algotson, AFA Forsakring

Glavni godišnji sastanak AB SKF biće održan u Geteborgu, u petak, 26. marta 2014.

Akcionari koji žele da daju svoje predloge za članove AB SKF odbora, predsedavajućeg odbora, honorare odbora, honorare za reviziju, predsedavajućeg Glavnog godišnjeg sastanka ili nominacionog komiteta za pripremu Glavnog godišnjeg sastanka 2015. godine, mogu, bar dva meseca pre Glavnog godišnjeg sastanka 2014. godine, da se obrate Predsedavajućem odbora AB SKF preko e-pošte:

chairman@skf.com

ili jednom od predstavnika preko sledećih adresa e-pošte:

claes@rafsnas.se
ramsay.brufer@alecta.com
caroline.af.ugglas@skandia.se
anders.algotsson@afaforsakring.se

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

SKF logo