Novi zaptiveni kuglični ležaji sa kosim dodirom kompanije SKF dostupni su sada

2013 октобар 11, 10:00 CEST

Geteborg, 11. oktobar, 2013: Kompanija SKF lansirala je novu generaciju zaptivenih kugličnih ležaja sa kosim dodirom, pogodne za primenu u mnogim granama industrije - u kojima su pouzdanost, dug radni vek i smanjeni troškovi tokom radnog veka presudni. U tu grupu spadaju pumpe i kompresori zupčasti prenosnici, liftovi, elektro motori i mnoge druge primene. 

Novi ležaj poseduje dve bezkontaktne, čelikom ojačane zaptivke od NBR-a (nitrilna guma), sa dugotrajnim poliurea (GXN) mazivom kao standardom.

Zaptiveni kuglični ležajevi sa kosim dodirom kompanije SKF su dimenziono potpuno izmenljivi sa klasičnim ležajevima sa kosim dodirom i imaju istu moć nošenja.

Bezkontaktna zaptivka formira izuzetno mali zazor sa unutrašnjim prstenom ležaja i na taj način sprečava prodor kontaminacije i zadržava mazivo u ležaju, čak i u slučaju primene na vertikalnim vratilima/osovinama.

Obzirom na bezkontaktno zaptivanje, nema dodatnog generisanja toplote, što obezbeđuje mogućnost primene ovih ležaja na istim radnim brzinama kao što je to slučaj kod klasičnih "otvorenih" ležaja. Niže radne temperature obezbeđuju dugačak radni vek vek maziva u ležaju.

U uporednim testovima, zaptiveni kuglični ležaji sa kosim dodirom radili su na 30% nižim maksimalnim i 20% nižim srednjim radnim temperaturama u odnosu na iste tipove ležaja sa kontaktnim zaptivkama (vrednosti zasnovane na °C skali).


SKF zaptiveni kuglični ležajevi sa kosim dodirom serije 72. izrađuju se u dimenzijama sa unutrašnjim prečnikom u rasponu od 15 do 55 mm. Ležaji serije 73. postoje sa unutrašnjim prečnicima od 12 do 50 mm. Kao standardan proizvod dostupni su ležaji predviđeni za pojedinačnu upotrebu (bez uparivanja). Ipak, postoji mogućnost da se takođe ponude ležaji za univerzalno uparivanje, kao i fabrički upareni ležaji u 3 klase zazora i preklopa.

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Za više informacija, kontaktirajte:

Odnosi sa štampom:Monik Turner, +1 267 436 6836, +1 215 801 8722, Monique.Turner@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

Preuzmite komplet za novine

SKF logo