Devetomesečni izveštaj kompanije SKF za 2013.

2013 октобар 15, 12:00 CEST

Tom Džonston, Predsednik i Generalni direktor:

Priliv novca bio je dobar u ovom kvartalu. Nastavili smo da poboljšavamo našu operativnu marginu uprkos negativnom miksu i promenama u valuti koje su bile veće od očekivanih. To pokazuje da postupci koje preduzimamo u cilju poboljšanja portfolia naših proizvoda, investiranje u naše poslovanje i smanjenje troškova daju rezultate.

Prodaja kompanije SKF u kvartalu bila je dobro razvijena u okviru našeg poslovanja vezanog za automobilsku industriju ali je u našem industrijskom poslovanju bila malo niža od očekivane. U okviru industrijskog poslovanja uočili smo pozitivni razvoj vezan za vazdušno kosmički program, obnovljive izvore energije i železnicu. Ipak, uočili smo neke nedostatke u praćenju kod mnogih drugih industrijskih tržišta - stanje se ne pogoršava ali se takođe ni ne poboljšava. Poslovanje u automobilskoj industriji imalo je pogodnosti usled povećane potražnje i boljeg prodajnog miksa, naročito za kamione i tržište rezervnih delova za automobile, a to je u kombinaciji sa koracima koje preduzimamo uticalo pozitivno na njihovu marginu.

Tokom ovog kvartala sproveli smo još jedan važan korak za ojačanje kompanije SKF, objavljivanjem sporazuma za akviziciju kompanije Kaydon Corporation. Kompanija Kaydon sjajno odgovara kompaniji SKF na puno načina i omogućiće nam da pružimo bolju uslugu našim klijentima i distributerima. Tenderska ponuda za akcije biće zatvorena danas i nadamo se da ćemo uspeti da brzo završimo akviziciju.
Posmatrajući četvrti kvartal, očekujemo da zadržimo našu prodaju i proizvodnju na istom ukupnom nivou.Key figures

Q3 2013

Q3 2012

YTD 2013

YTD 2012

Neto prodaje, SEKm

15.623

15.486

47.167

49.591

Operacioni profit, SEKm

1.923

1.908

5.240

6.093

Operaciona margina, %

12,3

12,3

11,1

12,3

Operaciona margina, isključujući jednokratne troškove, %

12,9

12,3

12,2

12,6

Profit pre oporezivanja, SEKm

1.717

1.709

4.581

5.439

Neto profit, SEKm

1.165

1.251

3.087

3.821

Osnovna zarada po akciji, SEK

2,47

2,67

6,57

8,11Operativni profit je bio pod uticajem jednokratnih troškova kompanije SKF u iznosu od oko 85 miliona švedskih kruna, uglavnom za otpisivanje i oštećenja koja nisu bila deo ranije najavljenog programa restruktuiranja. Operativni profit u prvih devet meseci bio je pod uticajem jednokratnih troškova u iznosu od 525 milliona švedskih kruna (140).

Neto prodaja menja se svake godine, u švedskim krunama,

u odnosu na:

Količinu

Cenu/
miks

Strukturu

Efekat
valute

Ukupno

Q3 2013

2,2%

-0,2%

1,1%

-2,2%

0,9%

Godina do datuma 2013

-3,0%

0,0%

1,8%

-3,7%

-4,9%
Prodaja u trećem kvartalu godine u lokalnim valutama i isključujućim strukturama pala je za 1% u Evropi, za 9% u Južnoj Americi, za 5% u Aziji i za 8% na Bliskom Istoku i Africi. U Severnoj Americi povećala se za 2%.
Proizvodnja u trećem kvartalu godine je bila relativno nepromenjena u odnosu na prošlu godinu.
Prodaja u prvih devet meseci u lokalnim valutama i isključujućim strukturama pala je za 4% u Evropi i Severnoj Americi, smanjena je za 3% u Aziji a ostala je relativno nepromenjena na Bliskom Istoku i Africi. U Južnoj Americi povećala se za 10%.
Proizvodnja u prvih devet meseci je bila relativno nepromenjena u odnosu na prošlu godinu.

Perspektiva za četvrti kvartal 2013.

Potražnja u poređenju sa četvrtim kvartalom 2012.
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude blago povećana na nivou Grupe, u Aziji i Evropi i relativno nepromenjena za Severnu i Južnu Ameriku. Očekuje se da ona bude malo veća za strateške industrije i regionalne prodaje i povećana za automobilsku industriju.

Potražnja u poređenju sa trećim kvartalom 2013.
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF bude relativno nepromenjena na nivou Grupe, u Aziji i Severnoj Americi kao i za sve ostale oblasti poslovanja. Očekuje se malo povećanje u Aziji.

Proizvodnja
Očekuje se da se proizvodnja polako povećava iz godine u godinu i da ostane relativno ista u odnosu na treći kvartal.

Geteborg, 15. oktobar 2013.

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Tele-konferencija biće održana 15. oktobra u 13.00 CEST, 12.00 (UK), 07.00 (US):
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
SAD: +1 866 682 8490

Sve informacije vezane za devetomesečne rezultate kompanije SKF za 2013. možete pronaći na
IR internet sajtu.

investors.skf.com/quarterlyreporting


AB SKF dužna je da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Aktom o tržištu hartija od vrednosti/ili Aktu o trgovini finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u oko 12:00, dana 15. oktobra 2013.


Za više informacija, kontaktirajte:
Odnosi sa štampom: Ingalil Ostman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.
Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (1.0 MB)

SKF logo