Kompanija SKF uspešno je okončala kupovinu kompanije Kaydon Corporation

2013 октобар 16, 08:00 CEST

Geteborg, 16. oktobar, 2013: SKF Grupa danas je objavila uspešan završetak svih gotovinskih tenderskih ponuda za preuzimanje svih slobodnih akcija kompanije Kaydon Corporation (Njujorška berza:KDN) za iznos od 35,50 USD u gotovini. Kompanija SKF očekuje da završi preuzimanje kompanije Kaydon kasnije u toku dana spajanjem prema odeljku 251(h) Opšteg poslovnog zakona Delavera. 

„Drago mi je što će se kompanija Kaydon i njeni zaposleni pridružiti SKF Grupi. Kaydon donosi u kompaniju SKF veoma komplementaran portfolio proizvoda i poboljšano geografsko prisustvo i prisustvo kod klijenata. Oni imaju jak rukovodilački tim i veoma stručne i kvalifikovane zaposlene,“ izjavio je Tom Džonston, Predsednik i generalni direktor kompanije SKF. „Ovo preuzimanje je u potpunosti u skladu sa strategijom kompanije SKF u njenom cilju da postane kompanija za inženjering znanja i omogućiće bolju uslugu za naše klijente i distributere širom sveta“

Kompanija Kaydon je raznovrsni industrijski proizvođač sa tri prepoznatljive oblasti poslovanja: proizvodi za kontrolu trenja (posebno ležajevi), proizvodi za kontrolu brzine i namenski proizvodi, uključujući usluge vezane za životnu sredinu. Kompanija Kaydon ima globalno prisustvo na tržištu, od čega 62% prometa ostvaruje u Severnoj Americi, 24% u Evropi, 12% u Azijskom Pacifiku i 2% u ostatku sveta. U 2012. kompanija je imala prodaju od 475 milliona USD, sa operativnim profitom od oko 16%. Kompanija ima preko 2100 zaposlenih.

Kompanija SKF očekuje da ostvari godišnju sinergiju troškova od 30 miliona USD i sinergije prodaje od 50 miliona USD u toku narednih nekoliko godina Ovo će biti ostvareno potpomaganjem sinergija u troškovima i prodaji, u distribuciji i kanalima prodaje i primenom kombinovanog proizvodnog otiska.

Tenderska ponuda je završena u 11,59 popodne, po Istočnom vremenu, 15. oktobra, 2013. godine, i ukupno 25.463.526 je validno unešeno i nije validno povučeno iz tenderske ponude, što predstavlja otprilike 77,1% ukupnih akcija kompanije Kaydon na potpuno razređenoj osnovi. Uslov tenderske ponude da većina od ukupnih akcija kompanije Kaydon na potpuno razređenoj osnovi bude validno ponuđena i ne bude povučena je ispunjen. 

Kao rezultat spajanja koje je planirano kasnije u toku dana, kompanija Kaydon biće filijala u potpunom vlasništvu kompanije SKF od 16. oktobra 2013. godine, i biće prijavljena izvan postojećih poslovnih oblasti Sve preostale akcije kompanije Kaydon biće konvertovane u pravo za dobijanje 35,50 USD u gotovini po akciji, bez kamate i bez bilo kojih primenljivih poreza, po istoj ceni koja je ponuđena u tenderskoj ponudi (u prihvatljive akcije ne spadaju one čiji vlasnici su ispravno zatražili procenu u skladu sa zakonom u Delaveru). Nakon završetka spajanja, na Njujorškoj berzi prestaće se sa trgovinom zajedničkim akcijama kompanije Kaydon i one više neće biti zavedene. 

J.P. Morgan Limited je ekskluzivni finansijski savetnik kompanije SKF, a Rid Smit pruža pravno savetovanje.

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.


Izjava za upozorenje
Ova izjava za štampu sadrži izjave koje se odnose na budućnost i koje su zasnovane na uverenjima i pretpostavkama rukovodstva. U nekim slučajevima možete prepoznati izjave koje se odnose na budućnost prema rečima kao što su „mogu“, „hoću“, „trebalo bi“, „mogo bi“, „bi trebalo“, „očekuje“, „planovi“, „očekivanja“, „uverenja“, „procenjuje se“, „projektovanje“, „predviđanje“, „potencijalni“ i sličnih izraza. Takve izjave koje se odnose na budućnost, uključujući i izjave vezane za očekivanja za budući učinak kompanije Kaydon Corporation, buduće prilike povezane sa preuzimanjem, i uspeh kompanije SKF u integraciji kompanije Kaydon u svoje poslovanje nisu istorijske činjenice, i sa sobom nose određeni rizik i nesigurnosti koje mogu doneti stvarni rezultati koji bi se materijalno razlikovali od onih izjavljenih ili impliciranih. Čitaoci se upozoravaju da ne uzimaju kao činjenice ove izjave koje se odnose na budućnost, koje govore od datuma ove odluke. U takve rizike i nesigurnosti spadaju promene u ekonomiji, tržištu i konkurentskim uslovima, promene u zakonskom okruženju i drugim državnim postupcima, fluktuacije u stopama razmene i drugi faktori pomenuti u najnovijem godišnjem izveštaju kompanije SKF (dostupnom na www.skf.com) pod naslovom Godišnji izveštaj, „Važni faktori koji utiču na finansijske rezultate“, „Finansijski rizici“ i „Analize osetljivosti“ i u njenom celokupnom godišnjem izveštaju pod naslovom „Rizici i nesigurnosti u poslovanju“. Mi ne preuzimamo obavezu da obavimo reviziju ili ažuriranje izjave za štampu ili bilo koje druge, osim ako to nije propisano zakonom.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

SKF logo