Povećanje radnog veka turbina na vetar pomoću Condition Based Lubrication (Podmazivanja na osnovu stanja) kompanije SKF

 • Priča

  2013 новембар 19, 09:00 CET

  Aktivno kombinujući sisteme za podmazivanje i za praćenje stanja (CMS), SKF Condition Based Lubrication automatski dodaje dodatno sredstvo za podmazivanje u ležajeve turbina na vetar, i tako produžava njihov radni vek.

  Geteborg, 19. novembar 2013. Kompanija SKF predstavila je SKF Condition Based Lubrication koji omogućava automatsko podmazivanje teško pristupačnim sistemima ležajeva turbina na vetar i tako eliminiše potrebu za obavljanjem dodatnog ručnog podmazivanja na licu mesta od strane servisnog inženjera.

  SKF Condition Based Lubrication je interfejs koji omogućava povezivanje između praćenja stanja (SKF WindCon) i SKF ili Lincoln sistema za podmazivanje (SKF Windlub). Reagujući na probleme otkrivene od strane CMS-a, SKF Condition Based Lubrication omogućava pumpama za podmazivanje da započnu dodatne cikluse podmazivanja za postojeće vremenski definisane cikluse. Stručnjak za praćenje stanja može postaviti odgovarajuće postavke alarma za aktiviranje dodatnih ciklusa podmazivanja.

  SKF Condition Based Lubrication omogućava SKF WindCon sistemu da prati pumpe i komponente za podmazivanje, uključujući i status pumpe i nivoe maziva. Operateri se odmah obaveštavaju ako dođe do pražnjenja ili blokiranja pumpi ili prekida dovodnih linija.

  „Kao dodatak već planiranim investicijama u sisteme za podmazivanje i CMS, SKF Condition Based Lubrication je veoma isplativ dodatak“ izjavio je Hari Timerman, rukovodilac za proizvode SKF WindCon. „Kao takav, on spaja dva sistema zajedno, stvarajući nove i jedinstvene funkcije, omogućavajući da režim podmazivanja reaguje u skladu sa merenjima SKF WindCon CMS-a“

  Ovo rano otkrivanje kvarova prilikom podmazivanja u kombinaciji sa automatskim podmazivanjem dovešće do izbegavanja nepotrebnih i neugodnih poslova održavanja, što je posebno bitno za primene u inostranstvu. Takođe će smanjiti zastoje u radu i gubitke u proizvodnji koji nastaju tokom čekanja na intervenciju, produžiće radni vek turbine za vetar i smanjiti rizik od kaskadnih kvarova.

  Svi proizvodi kompanije SKF za industriju dobijanja energije pomoću vetra deo su SKF BeyondZero portfolija.*

  * Portfolio SKF BeyondZero proizvoda sastoji se iz proizvoda koji pružaju poboljšane karakteristike u zaštiti životne sredine. Da bi bili uključeni u portfolio SKF BeyondZero, proizvodi, usluge i rešenja kompanije SKF, moraju da pružaju značajne pogodnosti za životnu sredinu.


  Aktiebolaget SKF
  (obj.)

  Za više informacija, kontaktirajte: Odnosi sa štampom: Nia Kilstrom, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com

  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

  ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
  ™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

 • Slika

Preuzmite komplet za novine

Komplet za novine (528 KB)

SKF logo