Kompanija SKF Blohm + Voss Industries predstavlja novu generaciju zaptivnih prstenova

 • Priča

  2013 децембар 03, 11:00 CET

  Novi zaptivni prsten ispunjava povećane zahteve u pomorskoj industriji kao i zahteve propisa VGP 2013, zahvaljujući novom dizajnu i novoj mešavini elastomera.

  Geteborg, Švedska, 03. decembar, 2013 godine: Kompanija SKF Blohm + Voss Industries predstavlja svoj SC3 prsten – novu generaciju zaptivnog prstena za SIMPLEX-COMPACT zaptivke na cevima krme. Zahvaljujući svom novom obliku prsten takođe funkcioniše pouzdano i ostaje stabilan pod ekstremno pojačanim uslovima kao što je visoka varijacija pritiska.

  Što je veća razlika od predviđene, veći je i pritisak
  „Zahtevi u izgradnji novih brodova postaju sve veći. Na primer, tovarni kapacitet brodova za prevoz kontejnera uvećao se trostruko u proteklom periodu od 20 godina“, izjavio je Matijas Ruš, Direktor odeljenja za osovinske komponente u kompaniji SKF Blohm + Voss Industries. „Razlike u modelima brodova povezane sa povećanim kapacitetom tovarnog kapaciteta postavljaju visoke zahteve za performanse zaptivki. Zbog velike razlike u modelima, veći pritisak na prstenu će varirati.“

  Zahvaljujući njegovom novom obliku, SC3 prsten ima veću sposobnost da se izbori sa takvim razlikama u pritisku. On poseduje kraći rub koji omogućava smanjenje oblasti koja je pod opterećenjem pritiska. Zahvaljujući sadašnjoj samo-nivelišućoj anularnoj opruzi, prsten ima veću mogućnost da se prilagodi stvarnom pritisku. Obe ove promene znače da se trenje koje deluje na prsten – i zagrevanje nastalo usled njega – smanjuju, bez smanjenja efikasnosti prstena. Ostale nove funkcije uključuju džepove za podmazivanje koji su ugrađeni u prsten. Oni dovode velike količine ulja u otvor za podmazivanje, što dovodi do efekta hlađenja, poboljšanih triboloških performansi u otvoru za podmazivanje i usporavanja procesa starenja. Usporeni proces starenja zaptivnog prstena omogućava duže intervale upotrebe. Pored toga, ovo je još jedna mera koja smanjuje uticaj na životnu sredinu – zato što smanjuje količinu sredstva za podmazivanje koju treba zameniti.

  Ispunjenje VGP zahteva je moguće
  U skladu se pravilnikom VGP (Opšta dozvola za plovne objekte) 2013, koji će stupiti na snagu 19. decembra 2013. godine, većina plovnih objekata dužine preko 24 metra koji plove u teritorijalnim vodama SAD moraće da budu usklađeni, pored ostalog, sa zahtevom za korišćenje takozvanih ekološki prihvatljivih tečnosti (EAL) kao interfejsa uz koje bi ulje moglo biti ispušteno u morsku vodu. Kompanija SKF Blohm + Voss Industries razvila je specijalnu mešavinu elastomera za SC3 prsten, koja omogućava rad bez problema za većinu sredstava za podmazivanje koja su usklađena sa EAL direktivom. Ranije mešavine elastomera su takođe dostupne za novi oblik SC3 prstena.

  Još jači partner za pomorsku industriju
  Početkom 2013. godine, kompanija SKF obavila je akviziciju kompanije Blohm + Voss Industries (BVI), proizvođača brodskih komponenti iz Nemačke. Ovom akvizicijom, kompanija SKF namerava da ojača svoj portfolio proizvoda za pomorsku industriju. Pored toga, kompanija SKF povećaće svoje prisustvo na tržištu koristeći svetsku mrežu vodećih partnera za prodaju i usluge kompanije BVI. Klijenti će imati pogodnosti od stručnosti kompanije SKF, kao inženjerske kompanije, u kombinaciji sa usmerenošću kompanije BVI na izgradnju i rad sa brodovima. Nova, udružena organizacija biće još jači partner u pomorskoj industriji, dostavljajući kritične komponente i brze i pouzdane usluge, kao i razvojem novih aplikacija koje će se odnositi na buduće izazove u uvek izazovnom industrijskom okruženju.


  www.skf.com/marine
  www.bv-industries.com


  Aktiebolaget SKF
  (obj.)

  Za više informacija, kontaktirajte:
  Odnosi sa štampom: Nia Kilstrom, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com
  SKF Blohm + Voss Industries GmbH, rukovodilac za korporacione komunikacije Malte Blombah, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

  ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.


 • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (4.6 MB)

SKF logo