Uticaj na rezultate kompanije SKF u predstojećem četvrtom kvartalu 2013.

2013 децембар 20, 08:15 CET

Geteborg, Švedska, 20. decembar, 2013. godine: Kompanija SKF daje obaveštenje o uticajima na SKF rezultate u predstojećem četvrtom kvartalu 2013. 

Istraga Evropske komisije
Kao što je ranije preporučeno, Evropska komisija istražuje moguća kršenja Evropskog zakona o konkurenciji od strane određenih proizvođača ležajeva vezana za dostavu ležajeva u industriji proizvodnje automobila u Evropi. Tokom ovog slučaja, Komisija je posetila kancelarije kompanije SKF u Švedskoj i Nemačkoj u novembru 2011. godine.

Kompanija SKF u potpunosti je sarađivala sa Komisijom i sprovela sopstvenu istragu. Na osnovu ovoga i najbolje procene kompanije SKF za mogući iznos kazne, kompanija SKF će unapred odbiti 3 milijarde švedskih kruna u svojim rezultatima u četvrtom kvartalu. U kompaniji SKF veruju da im Komisija može dodeliti kaznu u 2014. godini.

„Veoma mi je žao što se ovo dogodilo. Čak iako verujemo da nikakva šteta nije naneta našim poslovnim partnerima, ovo nije trebalo da se dogodi i ni u kom slučaju nije u skladu sa vrednostima koje mi imamo u kompaniji SKF. Mi imamo jasan pravilnik ponašanja i dobro uspostavljeni program usaglašavanja u skladu sa kojim mi radimo u grupi, ali on nije sprečio da se ovo dogodi. Od tada smo preduzeli korake za povećanje nivoa obuke i znanja vezanog za ovu oblast na nivou cele Grupe“ izjavio je Tom Džonston, Predsednik i generalni direktor. „Ranije smo dali mišljenje da će kazna koja će nam najverovatnije biti dodeljena materijalno uticati na naše rezultate i dotok novca i napravili smo najbolju procenu vezanu za moguću kaznu“

Uticaj akvizicije kompanije Kaydon
Prodajni rezultati kompanije Kaydon za četvrti kvartal procenjeni su na oko 750 milliona švedskih kruna. Radni rezultati biće pogođeni sa oko 250 miliona švedskih kruna usled troškova amortizacije ponovne procene inventara za pravu vrednost i druge troškove akvizicije, što će dovesti do gubitka u operativnim troškovima od oko 150 miliona švedskih kruna.
U budućnosti, u 2014. godini očekuje se da kompanija Kaydon radi u okviru ciljanog nivoa radne margine Grupe, uključujući amortizaciju sredstava predstavljenu u izmenama kupovne cene.
Informacije o preliminarnim promenama kupovne cene za Kaydon korporaciju možete naći na veb sajtu kompanije SKF: investors.skf.com

Druge jednokratne stavke
Kompanija SKF očekuje da ima dodatne jednokratne troškove u četvrtom kvartalu koji će iznositi otprilike 100 miliona švedskih kruna, gde će otprilike polovina od njih biti za tekuće programe restrukturiranja.


Razvoj prodaje u predstojećem četvrtom kvartalu

Prodaja u četvrtom kvartalu je u velikoj meri u skladu sa prognozom datom u rezultatima nakon devet meseci, ali ipak, sveobuhvatna prodaja bila je nepovoljna. Zbog ovoga i kombinacije sa malo manjom proizvodnjom od planirane očekuje se negativan uticaj na rezultate u kvartalu u poređenju sa prethodnim kvartalom.

Godišnji izveštaj kompanije SKF biće objavljen u utorak, 28. januara 2014. godine.


Konferencijski poziv
20. decembar u 09:00 (CET), 08:00 (UK)
SE: +46 (0)8 505 564 74
UK: +44 (0)203 364 5374


Aktiebolaget SKF
(obj.)

AB SKF dužna je da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Aktom o tržištu hartija od vrednosti/ili Aktu o trgovini finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u 08:15 dana 20. decembra 2013. godine.Za više informacija, kontaktirajte:
Grupna komunikacija: Ingalil Ostman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

SKF logo