Kompanija SKF investira u nove Globalne tehničke centre u Evropi

2014 јануар 20, 13:00 CET

Sa novim centrima sada je ukupno četiri Globalna tehnička centra kompanije SKF

Geteborg, Švedska, 20. januar 2014. godine: Kao deo posvećenosti daljem povećanju svojih investicija za istraživanje i razvoj, kompanija SKF objavila je planove da izgradi dva nova Globalna tehnička centra - jedan u Geteborgu, u Švedskoj i jedan u Njuvehajnu (Nieuwegein) u Holandiji. Zajedno, oni će činiti osnovu Globalnog tehničkog centra Evrope (GTCE) i omogućiće kompaniji SKF da potpuno iskoristi svoje globalno prisustvo i resurse kako bi razvila inovacije u pet svojih tehnoloških platformi – ležajevi, zaptivke, mehatronika, sistemi za podmazivanje i usluge. Kompanija SKF već ima Globalni tehnički centar Indija (GTCI) u Bengaluru i povećava svoj Globalni tehnički centar u Kini (GTCC) i seli ga na novu lokaciju u Jiading, u Šangaju.

„Jedna od pokretačkih snaga kompanije SKF je da nastave da pružaju istraživanja koja su vodeća u svetu i da razvijaju nove proizvode i rešenja koja pružaju značajne uštede energije za naše klijente. Ova dva nova centra deo su globalne mreže tehničkih centara koje Grupa razvija“ izjavio je Tom Džonston, Predsednik i generalni direktor kompanije SKF. U nastavku je izjavio, „U poslednje četiri godine kompanija SKF imala je više od udvostručenog broja popunjenih patenata, što pokazuje da su povećane investicije koje smo uložili u istraživanje i razvoj donele rezultate. Otvaranje ovih centara pojačava našu posvećenost za povećanje naših investicija u istraživanje i razvoj i njihovo približavanje klijentima.”

Dva nova centra u okviru GTCE deo su tehnološke strategije kompanije SKF za razvijanje globalnog razvoja proizvoda i organizaciju inženjeringa. Novi Globalni tehnički centar u Geteborgu sarađivaće sa Centrom za razvoj proizvodnje (MDC) kompanije SKF, glavnim centrom za razvoj proizvodnje za Grupu. Novi centar u Neuveginu blisko će sarađivati sa glavnim centrom za istraživanje i razvoj (ERC) kompanije SKF u kom se obavljaju najmodernija istraživanja u oblastima kao što su napredne dinamičke simulacije za ležajeve, napredni razvoj podmazivanja i principi tribologije.

Alan Beg, stariji podpredsednik SKF Grupe, Tehnologija i razvoj, objasnio je „GTCE će pojačati spoj sa drugim globalnim tehničkim centrima i fokusiraće se na oblasti kao što su napredni razvoj proizvoda, rukovođenje tehničkim podacima i testiranje. U punom kapacitetu, procenjuje se da će biti potrebno da uposlimo preko 100 novih inženjera u Neuveginu i oko 50 u Geteborgu. Oni će raditi u oblastima inženjeringa i razvoja proizvoda, kao i na testiranju u oblastima metalurgije, hemije i analize performansi ležajeva.“ 

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2012. bila je 64.575 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 46.775. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.SKF logo