SKF godišnji izveštaj za 2013.

2014 јануар 28, 13:00 CET

Tom Džonston, Predsednik i Generalni direktor:
„Tokom četvrtog kvartala 2013 godine kompanija SKF je uspešno privela kraju akviziciju kompanije Kaydon što nam je omogućilo bolju podršku za naše klijente uz potpuniju ponudu. Njihova prodaja i operativni profit razvijaju se prema planu i integracija u Grupu teče veoma dobro.
Operativni priliv novca za Grupu je bio dobar i ukupna prodaja se razvija u skladu sa očekivanjima i sa velikim rastom u u odnosu na veoma slab četvrti kvartal 2012. godine. Najbolje rezultate zabeležila je prodaja u automobilskoj industriji i industrijske proizvođača mašina prve ugradnje (OEM). Nastavili smo da preduzimamo korake koji će podržati rast našeg profita. Stekli smo veći broj novih važnih narudžbina u sve tri oblasti poslovanja. Otvorili smo 4 nove SKF Solution Factories u četvrtom kvartalu i sada ih imamo 27 širom sveta. Investicije u istraživanje i razvoj povećale su se tokom godine i broj patenata je porastao za preko 10%. Takođe smo objavili osnivanje 2 nova globalna tehnička centra u Evropi koji će još više ojačati naše aktivnosti u istraživanju i razvoju.
Na profit u četvrtom kvartalu dosta je uticala odredba za očekivanu kaznu od strane evropske komisije i jednokratni trošak primarno vezan za akviziciju kompanije Kaydon i restruktuiranje. Uticaj su takođe imali koraci preduzeti u cilju smanjenja inventara i negativni miks.
U budućnosti očekujemo da potražnja bude malo veća u poređenju sa prvim kvartalom prošle godine i četvrtim kvartalom“Glavne cifre
(Kaydon Corporation je uključena od 16. oktobra 2013. godine)

 

Q4 2013

Q4 2012

Cela 2013. godina

Cela 2012. godina

Neto prodaja, SEKm

16.430

14.984

63.597

64.575

Operativni gubitak/profit, SEKm

-1.547

1.221

3.693

7.314

Operativni profit bez jednokratnih troškova, SEKm

1.803

1.521

7.568

7.754

Operaciona margina, %

-9,4

8,1

5,8

11,3

Operaciona margina, bez jednokratnih troškova, %

11,0

10,2

11,9

12,0

Gubitak/profit pre oporezivanja, SEKm

-1.760

969

2.821

6.408

Neto gubitak/profit, SEKm

-2.043

995

1.044

4.816

Osnovna zarada po akciji, SEK

-4,57

2,12

2,00

10,23Operativni gubitak/profit za Q4 uključuje jednokratne troškove od 3.350 miliona švedskih kruna (300), gde se 3.000 miliona švedskih kruna odnosi na mogući iznos kazne vezan za istragu evropske komisije koja je u toku, 260 miliona švedskih kruna odnosi se na akviziciju kompanije Kaydon i 90 miliona švedskih kruna (300) za druge jednokratne troškove. Celokupni godišnji rezultati uključuju jednokratne troškove od 3.875 miliona švedskih kruna (440).

Neto prodaja menja se svake godine, u švedskim krunama,

u odnosu na:

Količinu

Cenu/
miks

Strukturu

Efekat
valute

Ukupno

Q4 2013

 7,1%

-0,2%

4,8%

-2,1%

9,6%

Cela 2013. godina

-0,7%

0,0%

2,5%

-3,3%

-1,5%Prodaja u četvrtom kvartalu godine u lokalnim valutama i isključujućim strukturama povećana je za 3,4% u Evropi, 3,8% u Severnoj Americi, za 10,5% u Južnoj Americi, za 14,7% u Aziji i za 15,8% na Bliskom Istoku i Africi.
Proizvodnja u četvrtom kvartalu godine je bila veća u odnosu na prošlu godinu.
Prodaja za celu godinu u lokalnoj valuti i isključujućim strukturama pala je za 2,7% u Evropi i za 2,5% u Severnoj Americi. U Aziji se povećala za 1,6%, u Južnoj Americi za 10,3% a na Bliskom Istoku i u Africi za 3,3%.
Proizvodnja za celu godinu je bila relativno nepromenjena u odnosu na prošlu godinu.

Predlog za dividende
Odbor je odlučio da predloži nepromenjenu dividendu od 5,50 švedskih kruna po akciji na Glavnom godišnjem sastanku.


Perspektiva za prvi kvartal 2014.

Potražnja u poređenju sa prvim kvartalom 2013.

Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF na nivou Grupe, Evrope i Severne Amerike bude malo veća. Očekuje se da bude malo manja u Južnoj Americi i povećana u Azijskom Pacifiku. Očekuje se da ona bude nepromenjena za strateške industrije, a povećana za regionalne prodaje i usluge i povećana za automobilsku industriju.

Potražnja u poređenju sa četvrtim kvartalom 2013.

Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF na nivou Grupe, Evrope i Severne Amerike bude malo veća. Očekuje se da u Azijskom Pacifiku ostane relativno nepromenjena kao i smanjenje u Južnoj Americi. Za regionalnu prodaju i usluge i automobilsku industriju očekuje se da bude malo povećana, a za strateške industrije relativno nepromenjena.

Proizvodnja
Očekuje se da se proizvodnja poveća iz godine u godinu i poveća u odnosu na četvrti kvartal.

Geteborg, 28. januar 2014.

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Tele-konferencija biće održana 28. januara u 14:00, CET, 13:00 (UK), 08:00 (SAD):
SE: +46 (0)8 506 307 79
UK: +44 (0)844 571 8957
SAD: +1 866 682 8490

Sve informacije vezane za godišnje rezultate kompanije SKF za 2013. možete pronaći na
IR internet sajtu.

investors.skf.com/quarterlyreporting


Za više informacija, kontaktirajte:

Odnosi sa štampom: Ingalil Ostman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


AB SKF dužna je da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Aktom o tržištu hartija od vrednosti/ili Aktu o trgovini finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje oko 13:00, dana 28. januara 2014.


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com 

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.


Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (247 KB)

SKF logo