Kompanija SKF predstavlja novi Lincoln PMV kontroler

 • Priča

  2014 март 04, 17:00 CET

  Geteborg, 04. mart 2014.: Kompanija SKF danas je zvanično predstavila novi Lincoln PMV kontroler. Lincoln PMV kontroler namenjen je za korišćenje sa svim Lincoln pumpama PMV serije, a namenjen je za brz prekid rada pumpe u slučaju prekoračenja zadatih graničnih vrednosti.

  Dizajniran je da spreči oštećenje pumpe koje nastaje usled visokih radnih brzina u praznom hodu (prazan rezervoar ili posuda sa mazivom). Uređaj takođe ima funkciju brzog zaustavljanja pumpe usled brzog rada prouzrokovanog pucanjem ili oštećenjem instalacije cevovoda i na taj način sprečava nepotrebne gubitke maziva i kontaminaciju radnog okruženja. Lak je za montažu i jednostavan za korišćenje. Kontroler ima u potpunosti elektronski rad i nezavistan je od dovoda vazduha i pritiska. Pored toga, uređaj se može priključiti na sistem eksternog nadzora ili alarm.

  Aktiebolaget SKF
  (obj.)

  Za više informacija, kontaktirajte:
  Odnosi sa štampom: Monik Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722 monique.turner@skf.com
  Odnosi sa štampom: Kenet Volš, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661 kenneth.walsh@skf.com

  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

  ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group. • Slika

Preuzmite komplet za novine

Komplet za novine (706 KB)

SKF logo