Godišnji izveštaj kompanije SKF 2013 – Finansijski, ekološki i društveni učinak

2014 март 05, 13:00 CET

Geteborg, 05. mart 2013.

Godišnji izveštaj kompanije SKF 2013 – Finansijski, ekološki i društveni učinak dostupan je sada na www.skf.com.

Ovaj izveštaj pruža potpuno integrisani format finansijskog, ekološkog i društvenog uticaja SKF Grupe. Štampana verzija biće dostupna od 17. marta.


Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

SKF logo