Nominacija članova odbora kompanije SKF

2014 март 11, 15:30 CET

Geteborg, 11. mart, 2014.: Nominacioni komitet dostavlja svoj raniji predlog za Odbor direktora u skladu sa onim što je navedeno u obaveštenju, kreiranom 26. februara 2014. godine na Glavnom godišnjem sastanku Aktiebolaget SKF.

Nominacioni komitet predlaže da Mari Bredberg bude nova izabrana članica.

Mari Bredberg je od 2006. generalni direktor kompanije Combitech AB i bila je podpredsednik kompanije AerotechTelub AB, od 2004. do 2006. godine, i finansijski direktor, od 2000. do 2004. godine Mari Bredberg ima iskustvo u radu u nekoliko odbora u okviru SAAB Grupe i ima Master diplomu u industrijskom inženjeringu i menadžmentu sa Instituta za tehnologiju na Linkoping Univerzitetu.

Nominacioni komitet je zaključio da su kompetencije i iskustvo Mari Bredberg potpuno u skladu sa zahtevanim profilom navedenim u izjavi Nominacionog komiteta koja je dodata kao aneks obaveštenju za Glavni godišnji sastanak.

(Za više informacija pogledajte veb sajt kompanije www.skf.com.)

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

SKF logo