Kompanija SKF ostvarila je nagodbu sa Evropskom komisijom

2014 март 19, 12:00 CET

Geteborg, Švedska, 19. mart 2014. godine: SKF Grupa ostvarila je nagodbu sa Evropskom komisijom okončavajući tako istragu koja se odnosila na dostavu ležajeva za evropsko tržište automobilske industrije. Kompanija je pristala da plati 315.109.000 EUR (oko 2,8 milijardi švedskih kruna), a iznos za nagodbu je pokriven ranije objavljenom odredbom od strane kompanije SKF u rezultatima četvrtog kvartala 2013. godine.

„Ovo je zaista tužan dan za nas u SKF Grupi i veoma mi je žao što se ovo dogodilo“ izjavio je Tom Džonston, Predsednik i generalni direktor kompanije SKF. „Iako smo potpuno sigurni da nikakva šteta nije učinjena našim poslovnim partnerima, ovaj postupak je jasno nepoštovanje naših vrednosti i pravilnika ponašanja kompanije SKF. Kompanija SKF je u potpunosti sarađivala sa organima vlasti tokom istrage i u isto vreme značajno smo pojačali naše programe za usaglašenost i obuku u celoj SKF Grupi. Ono što se desilo je neprihvatljivo i nikada ne sme da se ponovi“

Današnja odluka Evropske komisije odnosi se na kršenje evropskog pravilnika o konkurenciji i odnosi se na prodaju ležajeva za automobilsku industriju u Evropi. Kompanija SKF je jedna od šest kompanija koje su uključene u istragu. Prilikom odluke o izmirenju nisu predstavljena nikakva saznanja da je najviše rukovodstvo kompanije SKF bilo umešano ili imalo uvid u problematičnom postupku.

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:
Grupne komunikacije: Ingalil Ostman, +46 31-337 3260; +46 706-973 260; ingalill.ostman@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


AB SKF dužna je da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Aktom o tržištu hartija od vrednosti/ili Aktu o trgovini finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u 12:00, dana 19. marta 2014.


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

SKF logo