Kompanija SKF daje odgovor na komentare sa prezentacije 21. marta 2014.

2014 март 24, 13:20 CET

Geteborg, 24. mart, 2014: Nakon naše prezentacije u Bank of America Merrill Lynch, Global Industrial i EU Autos konferenciji 21. marta 2014. godine, kompanija SKF želi da objasni par stvari.

U nastavku je sažeti izveštaj viđenja razvoja različitih industrija od strane kompanije SKF i način na koji to može uticati na potražnju proizvoda i usluga kompanije SKF tokom prvog kvartala 2014. godine.

Ukupna potražnja je malo veća tokom svake godine, po dosadašnjem uvidu, ali će na kraju verovatno biti bliža nepromenjenoj.

Sa tačke gledišta za pojedinačne industrije, kamioni i energija su u malo boljem stanju od očekivanog. Opšta industrija je relativno nepromenjena. Industrijska distribucija je relativno nepromenjena, zbog ograničavajućeg efekta ranije prodaje koji je bio naznačen kao mogući rizik prilikom davanja ovog uvida. Sve druge grane industrije su u skladu sa očekivanim. Ovaj segmentni razvoj ima donekle negativan uticaj na poslovni miks.

Na situaciju u Južnoj Americi negativno utiče uticaj valute na profit pre poreza.

Proizvodnja je pomalo usklađena sa smernicama, koje se segmentalno povećavaju iz godine u godinu.

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

SKF logo