Kompanija SKF dobila je nagradu za tehničku saradnju od kompanije Goldwind

 • Priča
  SKF dobija nagradu za tehničku saradnju od kompanije Goldwind
  SKF dobija nagradu za tehničku saradnju od kompanije Goldwind

  2014 март 27, 09:00 CET

  Dugoročna saradnja nastavlja se uspešno


  Geteborg, Švedska, 27. mart 2014. godine: Kompanija SKF dobila je nagradu za tehničku saradnju od strane kompanije Goldwind, najvećeg proizvođača turbina u Kini i jedne od najvećih u svetu. Nagrada je uručena za vreme Godišnje konferencije dobavljača.

  Džiming Zu, Predsednik SKF Kina je izjavio, „Ovo je važno priznanje posvećenosti za inovaciju i dostavi novih tehnologija i usluga koje nudimo na tržištu. Takođe prikazuje dugoročnu posvećenost kompanije SKF za podršku našim klijentima pružanjem proizvoda i rešenja visokog kvaliteta, kao i pružanjem doprinosa za održivu zajednicu.“ 

  „Kao jedan od vodećih dobavljača ležajeva za Goldwind osovine, kompanija SKF ostala je tokom godina u bliskom kontaktu i saradnji sa tehničkim timom kompanije Goldwind i dala je veliki doprinos za nekoliko novih strateških projekata kompanije Goldwind koji će se razvijati tokom 2014. i 2015. godine,“ izjavio je Vu Kai, Izvršni podpredsednik kompanije Goldwind.

  Kompanije Goldwind i SKF blisko su sarađivale dugi niz godina što je dovelo do razvoja napredne tehnologije u isto vreme kada su se u Kini značajno povećali zahtevi za čistu energiju koja se dobija pomoću turbina na vetar. Tokom 2013. godine, kompanija SKF je potpuno uključena u razvoj glavnih osovina za turbine za vetar kompanije Goldwind od 1,5MW, 2,0MW, 2,5MW i 3,0MW. Proizvodi i rešenja kompanije SKF koji se dostavljaju kompaniji Goldwind uključuju ležajeve, WindCon praćenje stanja, zaptivke, sisteme za podmazivanje i sredstva za podmazivanje. 

  Aktiebolaget SKF
  (obj.)  Za više informacija, kontaktirajte:
  Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
  Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
  Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. godini bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.401. www.skf.com ® SKF je registrovani trgovački znak SKF Grupe.

 • Slika

Preuzmite komplet za novine

Komplet za novine (2.4 MB)

SKF logo