Glavni godišnji sastanak AB SKF

2014 март 28, 16:00 CET

Geteborg, 28. mart, 2014: Glavni godišnji sastanak Aktiebolaget SKF, matične kompanije SKF Grupe, održan je danas pod predsedništvom gdina. Lifa Ostliga.

Izjave o prihodu i izveštaji o stanjima su usvojeni, zajedno sa predlogom Odbora za raspodelu dividendi. Odobrena je dividenda od 5,50 švedskih kruna po deonici. Da bi stekli pravo za primanje dividende akcionari moraju biti zabeleženi u registru od 2. aprila 2014.

Na sastanku je odobren predlog Odbora da se izmene Članovi o pridruživanju koji se odnose na povećanje najvišeg broja članova odbora sa deset na dvanaest članova odbora.

Na sastanku je odlučeno da honorar odbora za 2014. treba da bude u skladu sa sledećim:

a) dodela od strane firme od 5.895.000 švedskih kruna treba da bude raspoređena tako da 1.440.000 bude za predsednika Odbora direktora i 495.000 švedskih kruna svakom članu odbora izabranom na glavnom godišnjem sastanku, koji nije zaposlen u kompaniji;

b) promenljiva dodela u skladu sa vrednošću, proračunata na dole navedeni način, prema broju akcija kompanije, serije B, vrednost koja će posle Glavnog godišnjeg sastanka iznositi 400.000 švedskih kruna i koju će dobiti predsedavajući i broj akcija kompanije, serije B, vrednost koja će posle Glavnog godišnjeg sastanka iznositi 137.500 koja će biti podeljena svakom članu odbora, i

c) naknada za rad komiteta od 918.000 švedskih kruna koja će biti dodeljena uz 210.000 švedskih kruna predsedniku revizionog komiteta, uz 150.000 za svakog člana revizionog komiteta, 120.000 za predsednika komiteta za naknade i sa 96.000 švedskih kruna svakom članu komiteta za naknade.

Preduslovi za dobijanje novčane nagrade su da je član odbora izabran na glavnom godišnjem sastanku i da nije zaposlen u kompaniji.

Prilikom određivanja promenljive nadoknade, (i) broj akcija biće određen određenim deljenjem iznosa od 400.000 švedskih kruna i 137.500 sa prosekom najnovije stope za plaćanje akcije serije B prema navodima na NASDAQ OMX Stockholm AB za vreme pet trgovačkih dana odmah nakon dana kada je trgovano sa akcijom bez ikakvog prava za dobijanje dividende za 2014. i (ii) vrednost akcije serije B biće određena prema prosečnom zadnjem plaćanju u skladu sa navodima na NASDAQ OMX Stockholm AB za vreme pet trgovačkih dana nakon objavljivanja izdanja za štampu kompanije za finansijsku 2014. godinu.

Sledeći članovi odbora su ponovo izabrani: Gdin. Lif Ostling, gđa. Ula Litzen, gdin. Tom Džnston, gđa. Lena Treskov Torel, gdin. Peter Grafoner, gdin. Lars Vedenborn, gdin Džo Logrej, gdin. Juko Karvinen i gdin. Baba Kalijani. Sledeći članovi odbora su novoizabrani: Gdin. Hok Goh i gđa. Mari Bredberg.

Gdin. Leif Ostling izabran je za predsedavajućeg odbora.

Na sastanku je odobren predlog odbora direktora o programu za podelu za menadžment grupe i predlog Odbora za rezoluciju o programu deljenja učinka kompanije SKF za 2014. Program bi trebalo da pokriva ne više od 310 viših rukovodilaca i ključne zaposlene u SKF Grupi uz priliku za besplatnu dodelu akcija serije B kompanije SKF. Prema programu, može biti dodeljeno ne više od 1.000.000 deonica, koje odgovaraju otprilike 0,2% od ukupnog broja slobodnih deonica. Broj akcija koje mogu biti dodeljene mora biti u skladu sa stepenom ostvarenja TVA ciljanog nivoa, definisanog od strane Odbora, za finansijsku 2014. godinu, i TVA razvoj za finansijsku 2016. godinu u odnosu na 2014.

Na sastanku je odobren predlog koji se odnosi na Nominacioni komitet.


Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za više informacija, kontaktirajte:
Odnosi sa štampom: Ingalil Ostman, 46 31-337 3260, mobilni telefon: 46 706-973260, ingalill.ostman@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, 46 31-337 1994, mobilni telefon: 46 705-181994, marita.bjork@skf.comSKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

SKF logo