SKF Explorer zaptiveni buričasti ležajevi sa zaptivkom smanjuju troškove održavanja

SKF Explorer buričasti ležajevi smanjuju održavanje, smanjuju upotrebu sredstva za podmazivanje i smanjuju uticaj na životnu sredinu
SKF Explorer buričasti ležajevi smanjuju održavanje, smanjuju upotrebu sredstva za podmazivanje i smanjuju uticaj na životnu sredinu
Predviđeni radni vek zaptiveno buričastog ležaja može biti i do četiri puta duži od predviđenog radnog veka otvorenog buričastog ležaja u standardno kontaminiranom okruženju
Predviđeni radni vek zaptiveno buričastog ležaja može biti i do četiri puta duži od predviđenog radnog veka otvorenog buričastog ležaja u standardno kontaminiranom okruženju
Kompanija SKF patentirala je samopodesivi buričasti ležaj 1919. godine i od tada ih stalno unapređuje
Kompanija SKF patentirala je samopodesivi buričasti ležaj 1919. godine i od tada ih stalno unapređuje

2014 април 02, 14:00 CET

SKF Explorer zaptiveni buričasti ležajevi pomažu krajnjim korisnicima da povećaju intervale održavanja, smanje upotrebu sredstava za podmazivanje i smanje uticaj na životnu sredinu.

Geteborg, Švedska, 2. april 2014. godine: SKF, kompanija za inženjering znanja proširila je svoj spektar zaptivenih buričastih ležajeva, značajno povećavajući broj primena u kojima se oni mogu koristiti. Zbog njihove zatvorene konstrukcije ležajevi mogu da smanje održavanje pružajući istovremeno visoke performanse u zahtevnim uslovima. U većini slučajeva model sa zaptivkom može da zameni otvoreni model ležaja što omogućava jednostavnu i ekonomičnu zamenu.

Povećana čistoća povećava servisni period ležajeva
Tokom montiranja, održavanja i rada, otvoreni ležajevi mogu biti izloženi kontaminantima, što može značajno da smanji radni vek ležajeva. SKF zaptiveni buričasti ležajeve pružaju visok stepen čistoće unutar ležaja što značajno povećava radni vek ležaja. U kontaminiranim sredinama ležajevi sa zaptivkom mogu da traju i do četiri puta duže od otvorenih sfernih kugličnih ležajeva.

Smanjena potreba za održavanjem
U određenim radnim uslovima, SKF Explorer zaptiveni buričasti ležajevi mogu da funkcionišu bez domazivanja. Pošto ležajevima uopšte nisu potrebne spoljne zaptivke, osim u najtežim okruženjima, montiranje je pojednostavljeno, što još više smanjuje prekid rada i troškove održavanja. Pored toga, zaptivke skoro da potpuno eliminišu rizik od curenja maziva koji često postoji kod konvencionalnih otvorenih ležajeva i spoljnih zaptivki, što minimalizuje njihov uticaj na životnu sredinu.

SKF Explorer zaptiveni buričasti ležajevi poseduju dvostruke zaptivke od NBR-a i SKF mazivo visokog kvaliteta. Takođe je dostupna i verzija za visoke temperature sa HNBR ili FKM zaptivkama i SKF mazivom za visoke temperature.

Kao i svi ostali SKF Explorer sferni kuglični ležajevi, verzija sa zaptivkom ima veliki broj funkcija koje je čine sjajnim za upotrebu u zahtevnim primenama. Kompletni spektar SKF Explorer zaptivenih buričastih ležajeva nadograđen je novom patentiranom termičkom obradom metala, što još više povećava radni vek u kontaminiranim sredinama ili uslovima sa lošim podmazivanjem. 


Aktiebolaget SKF
(obj.)

SKF logo