SKF izveštaj za prvi kvartal 2014.

2014 април 15, 08:00 CEST

Tom Džonston, Predsednik i Generalni direktor:
„Prodaja je dobro tekla u prvom kvartalu, u poređenju sa slabim prvim kvartalom prošle godine i relativno je nepromenjena u odnosu na četvrti kvartal. Negativni miks se nastavio u našoj prodaji, uz jači razvoj našeg poslovanja u automobilskoj industriji i naše prodaje industrijskim proizvođačima u Aziji. Moguća kupovina unapred pre povećanja cena na tržištima delova u Evropi i Severnoj Americi nije bila očekivana.
Tokom kvartala dobili smo veći broj nagrada i nastavili da jačamo kompaniju SKF dobijanjem novih poslova, predstavljanjem velikog broja novih proizvoda i pravljenjem napretka u našem programu za smenjenje troškova.
Kompanija Kaydon se dobro razvija i imala je dobar prvi kvartal. Integracija se nastavlja prema planu uz snažan fokus na prodaju i troškove spajanja.
U ovom kvartalu postignut je dogovor sa Evropskom komisijom vezan za njihovu
istragu i to u okviru iznosa koji je uzet kao provizija za četvrti kvartal prošle godine.
Ovo će biti plaćeno u junu i uticaće na dotok novca u drugom kvartalu. 
U daljem periodu očekujemo pozitivan razvoj i u sekvencijalnom pogledu i u poređenju sa
drugim kvartalom prošle godine. Proizvodnja će se povećavati iz godine u godinu i biće malo veća
u odnosu na prvi kvartal.“Glavne cifre

 

 

Q1 2014

Q1 2013

Neto prodaja, SEKm

 

 

16.734

15.152

Operacioni profit, SEKm

 

 

2.024

1.480

Operaciona margina, %

 

 

12,1

9,8

Operaciona margina, bez jednokratnih troškova, %

 

 

11,4

11,4

Profit pre oporezivanja, SEKm

 

 

1.787

1.237

Neto profit, SEKm

 

 

1.275

818

Osnovna zarada po akciji, SEK

 

 

2,72

1,74U operativni profit za Q1 spada i neto pozitivni efekat jednokratnih stavki u vrednosti od 120 miliona švedskih kruna. Kao rezultat nagodbe sa Evropskom komisijom, obavljeno je preinačenje u vrednosti od 150 miliona švedskih kruna za provizije uzete u Q4 2013. godine. U kvartalu su se takođe nalazile jednokratne stavke u vrednosti od oko 30 miliona švedskih kruna povezane sa restrukturiranjem kao i negativnim efektu revalorizacije u odnosu na devalvaciju argentinskog pezosa.

Promena neto prodaje na godišnjem nivou, u švedskim krunama,

u odnosu na:

Količinu

Cenu/
miks

Strukturu

Efekat
valute

Ukupno

Q1 2014

6,2%

-0,4%

4,7%

-0,1%

10,4%Prodaja u prvom kvartalu godine u lokalnim valutama i isključujućim strukturama povećana je za 4,4% u Evropi, 2,9% u Severnoj Americi, za 4,1% u Južnoj Americi, za 10,6% u Aziji i za 21,4% na Bliskom Istoku i Africi.
Proizvodnja u prvom kvartalu godine je bila veća u odnosu na prošlu godinu.


Uvid za drugi kvartal 2014. godine

Potražnja upoređena sa drugim kvartalom 2013. godine

Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF na nivou Grupe, za Severnu Ameriku i Aziju bude malo veća. Očekuje se da u Evropi ostane relativno nepromenjena kao i malo smanjena u Južnoj Americi. Za strateške industrije i automobilsku industriju očekuje se da bude malo povećana, a za regionalne prodaje i usluge relativno nepromenjena.

Potražnja u poređenju sa prvim kvartalom 2014.
Očekuje se da potražnja za proizvodima i uslugama kompanije SKF na nivou Grupe, za Severnu Ameriku i Aziju bude malo veća. Očekuje se da ostane relativno nepromenjena u Južnoj Americi. Za strateške industrije i automobilsku industriju očekuje se da bude malo povećana, a za regionalne prodaje i usluge relativno nepromenjena.

Proizvodnja
Očekuje se da se proizvodnja poveća tokom godina i poveća u odnosu na prvi kvartal.

Geteborg, 15. april 2014.

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Tele-konferencija biće održana 15. aprila u 09.00 CEST, 08.00 (UK):
SE: +46 (0)8 505 564 74
UK: +44 (0)203 364 5374

Sve informacije vezane za godišnje rezultate kompanije SKF za 2014
IR internet sajtu.

investors.skf.com/quarterlyreportingZa više informacija, kontaktirajte:
Odnosi sa štampom: Ingalil Ostman, +46 31-337 3260; +46 706-97 32 60; ingalill.ostman@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-18 19 94; marita.bjork@skf.com


AB SKF dužna je da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Aktom o tržištu hartija od vrednosti/ili Aktu o trgovini finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u 08:00, dana 15. aprila.2014.SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. godini bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.401. www.skf.com

® SKF je registrovani trgovački znak SKF Grupe.
™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (209 KB)

SKF logo