SKF @ptitude Connect pruža ekonomičnije nadgledanje zasnovano na oblaku

 • Priča

  2014 април 24, 14:00 CEST

  SKF @ptitude Connect pruža inženjerima lak pristup za ekonomičan resurs računarskog oblaka za softver za nadgledanje koje će poboljšati efikasnost fabrike.

  Geteborg, Švedska, 24. april 2014. godine: SKF @ptitude softver je proširen kako bi ponudio SKF @ptitude Connect, ekonomičan računarski resurs sa osnovom oblaka. Usluga pruža momentalan pristup softveru za praćenje stanja kompanije SKF, omogućavajući klijentima da poboljšaju učinak i efikasnost fabrike.

  SKF @ptitude Connect omogućava bilo kom preduzeću da primeni širom fabrika - ili širom preduzeća - preko interneta, programe Održavanje na osnovu praćenja stanja (CBM) i/ili Predvidljivo održavanje (PdM). Koristeći uslugu oblaka kompanije SKF, inženjeri mogu da pristupe podacima o mašinama, analiziraju ili prikažu stanje mašina i vide dijagnostičke izveštaje uz mogućnost štampanja.

  SKF @ptitude Connect rešava čest problem koji se sreće u mnogim postrojenjima, a to je da nema dovoljno vremena ili novca za kupovinu i rukovanje potrebnim softverom. Koristeći SKF @ptitude Connect za pristup softveru zasnovanom na pretplati klijenti mogu da povećaju pouzdanost opreme i dostupnost bez skupih investicija.

  „Uz SKF @ptitude Connect, klijenti mogu da poboljšaju pouzdanost opreme u postrojenju, povećaju dostupnost opreme/sredstva i smanje početne kapitalne investicije za troškove započinjanja programa predvidljivog održavanja“ izjavio je Luis F Ekonom, Menadžer za dijagnostičke usuge za sredstva i inženjering sistema. „Rešenje je takođe fleksibilno u smislu da je skalabilno za zahtev. Tu se radi o rešavanju i uštedi“

  SKF @ptitude Connect je kompatibilan sa ručnim ili onlajn uređajima kompanije SKF za sakupljanje podataka o praćenju stanja, omogućavajući krajnjim korisnicima da koriste svoje CBM ili PdM programe kao što bi to radili sa softverom na lokaciji, donoseći smanjenje za IT operativne troškove održavanja. Usklađen sa ISO 27001 i SSAE16, oblak kompanije SKF štiti integritet podataka u ključnim interesnim sferama, kao što je pristup podacima, prenos podataka, skladištenje podataka i pristup centru za podatke.

  Pošto je usluga zasnovana na oblaku, instalacija je brza uz operativnu dostupnost koja se obično postiže za nekoliko dana. Ovo omogućava standardizaciju dijagnostikovanja stanja mašine i praksi analize na više lokacija bez dodatnih troškova operativnih sistema, servera, nadogradnje softvera, licenciranja baze podataka i rezrvnih sistema.

  SKF @ptitude Connect je pogodan za svu radnu opremu, kao što su ventilatorski sistemi, sistemi pumpi, kompresori i biće pogodan za širok spektar industrija, uključujući industriju hrane i pića, industriju dobijanja energije snagom vetra, industriju nafte i gasa, rudarsku i pomorsku industriju, i druge.


  Aktiebolaget SKF

       (obj.)


  Za više informacija, kontaktirajte:
  Odnosi sa štampom: Nia Kilstrom, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97; nia.kihlstrom@skf.com


  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

  ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.
  ™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

 • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (461 KB)

SKF logo