Kompanija SKF učinila je da Vendor Managed Inventory postane dostupan globalnoj mreži distributera

2014 мај 15, 09:00 CEST

Viši nivoi usluge, brža dostava i veći kvalitet rukovođenja inventarom

Geteborg, Švedska, 15. maj 2014. godine: Kompanija SKF nudi sistem Vendor Managed Inventory (VMI) iz kompanije Datalliance svojim distributerima širom sveta. Sistem je dizajniran da automatski održava nivoe inventara distributera.

Rasprostranjivanje VMI sistema je deo Programa za međusobno povezivanje (DIP) kompanije SKF, koji se sprovodi kako bi se postigli viši nivoi usluga za krajnje klijente, povećala brzina i kvalitet u poslovnoj komunikaciji preko IT integracije i poboljšala preciznost poslovnog prognoziranja.

Vartan Vartanijan, Predsednik, SKF Industrijska tržišta, Regionalna prodaja i usluge, je izjavio, „Naš cilj je da povećamo nivoe usluga za klijente. VMI pruža značajne pogodnosti svim uključenim stranama. Za kompaniju SKF pruža bolji uvid u nivoe inventara, što pomaže u efikasnijem planiranju proizvodnje i prodaje u cilju ispunjenja budućih zahteva. Za naše krajnje klijente pruža stalnu mogućnost pronalaženja pravih proizvoda kompanije SKF, na pravom mestu, u pravo vreme. A našim distributerima omogućava povećanje prodaje i povećanu lojalnost klijenata.”

VMI sistem automatski kreira naloge za kupovinu i obnavlja inventar uvek kada zalihe dođu na minimalne nivoe. Sistem svakodnevno proračunava podatke i predlaže naloge za kupovinu za obnavljanje inventara u cilju postizanja najviših nivoa usluge i smanjenja troškova upravljanja inventarom za distributera.

Kompanija SKF već dugi niz godina sarađuje sa kompanijom Datalliance, sa izborom ove kompanije za partnerstvo zbog njenog iskustva i prethodnih poslova kao provajdera za VMI platformu. Do danas, kompanija SKF uspešno implementira VMI kod većih distributera u Nordijskom regionu i u SAD, dostižući nivoe usluga za krajnje klijente od 98% za svako od ovih tržišta.

Aktiebolaget SKF
(obj.)Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com


® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.


SKF logo