Kompanija SKF Blohm + Voss Industries predstavlja sistem za praćenje emisija Turbulo BlueMon

 • Priča

  2014 јун 03, 16:00 CEST

  Kompanija SKF Blohm + Voss Industries predstavila je sistem za praćenje emisija u životnoj sredini koji povezuje vrednosti emisija broda sa podacima za GPS pozicioniranje, ostvarujući tako usklađenost sa primenljivim MARPOL propisima.


  Geteborg, Švedska, 3. jun 2014. godine: Kompanija SKF Blohm + Voss Industries predstavila je Turbulo BlueMon sistem za praćenje emisija, koji može da zabeleži sve relevantne emisije na brodu u sklopu jednog sistema. Pored toga, Turbulo BlueMon spaja ove vrednosti sa podacima o položaju plovila, na osnovu GPS signala. Ovo povezivanje – novi razvoj na tržištu – obezbeđuje usklađenost sa postojećim propisima i omogućava bežičnu proveru i potvrdu emisija sa broda.

   

  Zaštita životne sredine u prodajnom segmentu u pomorskoj industriji definisana je u šest aneksa u Međunarodnoj konvenciji za sprečavanje zagađenja sa brodova (MARPOL 73/78). Turbulo BlueMon može da zabeleži sve emisije koje su navedene u okvirima graničnih vrednosti prema Aneksu.

   

  Morske oblasti za koje važe drugi propisi, kao što je Opšta dozvola za plovilo 2013, primenljiva za obalski prostor SAD, takođe se nalaze u sistemu. Pomoću GPS veze, veoma jasno se vidi gde i kada se koje emisije emituju. Podaci ostaju dostupni makar 24 meseca, omogućavajući tako retrospektivnu potvrdu da su sva ograničenja za emisije bila ispoštovana.

   

  GPS veza takođe ima podršku za usklađivanje sa propisima. Ako se brod uputi ka morskoj oblasti u kojoj se primenjuju posebni propisi za emisije, sistem dostavlja odgovarajuće upozorenje na komandni most. Ovo omogućava da vrednosti trenutnih emisija budu ponovo proverene i podešene ako je potrebno, kako bi se ispunila ograničenja za emisije. Turbulo BlueMon može takođe da kontroliše pražnjenje otpadne vode korišćenjem ventila sistema u skladu sa ograničenjima programiranim od strane posade.

   

  Modularni dizajn sistema 

  Turbulo BlueMon je modularnog dizajna i može se podešavati individualno, ako je to potrebno. Standardne specifikacije sistema u skladu su sa centralnim zapisnikom podataka povezanim sa računarom. U zavisnosti od zahteva klijenata, softverski paket može da se dostavi za svaki od Aneksa MARPOL propisa, i on može da prati određene emisije. Ako je potrebno, kompanija SKF Blohm + Voss Industries može takođe da dostavi povezane tehničke komponente.

   

  Jasan korisnički interfejs 

  Svi relevantni podaci mogu biti prikazani na sistemskom ekranu za nadgledanje, dostupni za brzi pregled. Korisnik može da menja prikaze koji pokazuju geografske mape sa trenutnim položajem broda i zone emisija i jasno raspoređeni pregled trenutnih vrednosti emisija. Ovaj prikaz prikazuje vrednosti emisija datih u MARPOL Aneksu 1 (Propis za sprečavanje zagađenja naftom) – uz geografski prikaz sistema za otpadnu vodu – na jednom ekranu. Vrednosti emisija postavljene u Aneksima 2-6 date su na sledećem ekranu.

   

  Još jači partner za pomorsku industriju 

  Početkom 2013. godine, kompanija SKF obavila je akviziciju kompanije Blohm + Voss Industries (BVI), proizvođača brodskih komponenti iz Nemačke. Ovom akvizicijom, kompanija SKF namerava da ojača svoj portfolio proizvoda za pomorsku industriju. Pored toga, kompanija SKF povećaće svoje prisustvo na tržištu koristeći svetsku mrežu vodećih partnera za prodaju i usluge kompanije BVI. Klijenti će imati pogodnosti od stručnosti kompanije SKF, kao inženjerske kompanije, u kombinaciji sa usmerenošću kompanije BVI na izgradnju i rad sa brodovima. Nova, udružena organizacija biće još jači partner u pomorskoj industriji, dostavljajući kritične komponente i brze i pouzdane usluge, kao i razvojem novih aplikacija koje će se odnositi na buduće izazove u uvek izazovnom industrijskom okruženju.

   

  www.skf.com/marine

  www.bv-industries.com

   

  Aktiebolaget SKF

   (obj.)


  Za više informacija, kontaktirajte:

  Press Relations:Nia Kilstrom, +46 31-337 2897; +46 706 67 28 97;nia.kihlstrom@skf.com

  SKF Blohm + Voss Industries GmbH, rukovodilac za korporacione komunikacije:
  Malte Blombah, +49 40 3011-1133, +49 174 3132649, malte.blombach@bv-industries.com

   

  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

   

  ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

  ™ BeyondZero je registrovana robna marka SKF Group.

 • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (7.4 MB)

SKF logo