Rešenja kompanije SKF pomažu da Londonski Lee tunel preusmeri milione galona vode svakog sata

2014 јун 19, 09:00 CEST


Geteborg, Švedska, 19. jun 2014: Kompanija SKF obezbeđuje spektar ležajeva za kompaniju GIW Industries koji se koriste u njihovim 54-tonskim pumpama, koje će pomoći u zaštiti rastućeg stanovništva u Londonu od kanalizacionih potopa iz reke Temze u narednim godinama. Pumpe su najveće pumpe za otpadnu vodu koje su ikada proizvedene i koristiće se za preusmeravanje i do 2,9 galona vode po satu u Lee tunel kako bi se zaštitila Londonska viktorijanska kanalizaciona mreža stara preko 150 godina, koja više nema kapacitet za smeštaj kanalizacione vode i kišnice. 

„Rešenje kompanije SKF za ležajeve dizajnirano je tako da reši kritične zahteve za performanse u instalaciji sa izuzetno velikim profilom, prikazujući još jednom našu mogućnost da obezbedimo rešenja za najteže aplikacije“ izjavio je Rakeš Makhija, Predsednik SKF Industrial Market Strategic Industries.

Ove pumpe će biti od presudnog značaja kako bi se sprečilo vraćanje 39 tona kanalizacione i atmosferske vode iz reke Temze svake godine. Ne samo da je potrebno da pumpe obrade najveće količine otpadne vode već takođe moraju da budu u mogućnosti da izdrže kontaminaciju i habanje usled stranih tela koja se nalaze u kanalizaciji. 

„Naše iskustvo sa kvalitetom ležajeva kompanije SKF i tehničkom podrškom dobijenom od strane inženjera kompanije SKF je bilo izuzetno. Imajući u vidu značaj ovog projekta i zahteve za dugoročnu pouzdanost, sa pumpama montiranim 80 metara ispod zemlje, kompanija GIW navela je da se mogu upotrebiti samo ležajevi kompanije SKF“ izjavio je Robert Visintajner, Potpredsednik odseka Engineering kompanije GIW.

Ležajevi kompanije SKF su komponente za teške uslove rada i visokog kvaliteta, za pumpe koje treba da izdrže velika opterećenja i ispunjavaju zahteve za pouzdanost prilikom aplikacije. Ove pumpe se montiraju na udaljenoj lokaciji na 80 metara ispod zemlje, ali ležajevi kompanije SKF smanjuju na minimum mogućnosti za skupe zastoje u radu.

Aktiebolaget SKF
(obj.)Za više informacija, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Rebeka Janzon, +46 31-337 3880; +46 727-173 880; rebecca.janzon@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Bjork, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivki, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, inženjersku konsultaciju i obuku. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i više od 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. bila je 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih bio je 48.401. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

SKF logo