SKF nudi potpun asortiman proizvoda, rešenja i usluga za podmazivanje preko svojih brendova SKF i Lincoln.

 • Priča

  2014 октобар 16, 14:00 CEST

  Geteborg, 16. oktobar, 2014. godine: Kompanija SKF je unapredila svoje mogućnosti za obezbeđenje svih tipova rešenja za podmazivanje, u različitim industrijama širom sveta. Akvizicijom kompanije Lincoln u 2010. godini, SKF sada nudi portfolio proizvoda koji se kreće od ručnih pištolja za podmazivanje do naprednih automatskih sistema za podmazivanje, koji je dostupan preko njegove poslovne jedinice za podmazivanje.

  „Od akvizicije kompanije Lincoln, marljivo smo radili da organizujemo naš portfolio proizvoda i ujedinimo distributivne kanale u jednu mrežu koja predstavlja oba brenda,“ rekao je Robert Lou, predsednik poslovne jedinice za podmazivanje kompanije SKF. „Ovaj napor simbolizuje način na koji su ove dve grupe udružile snage da bi obezbedile inovativna rešenja i tehničku ekspertizu za naše kupce širom sveta.“

  Oslanjajući se na više od 200 godina kombinovanog iskustva kompanija SKF i Lincoln u oblasti upravljanja trenjem, SKF obezbeđuje dizajn, montažu i servis sistema za podmazivanje, kao i analizu, ispitivanje i obuku o tečnim mazivima. Proizvodi i usluge su dostupni proizvođačima originalnih delova i krajnjim korisnicima preko globalne mreže distributerskih partnera, koju podržava jedna jedinstvena prodajna organizacija.

  Sa sistemima kako na bazi ulja, tako i na bazi maziva, SKF nudi rešenja za podmazivanje i komponente za industriju, uključujući i mašinske alate, rudarstvo i metale, celulozu i papir, hranu i piće, naftu i gas, poljoprivredu, tešku terensku opremu i obnovljive izvore energije. Ova rešenja uključuju jednolinijske, dvolinijske, napredne i multi-linijske sisteme, sisteme za podmazivanje sa cirkulišućim uljem, i uljem i vazduhom, kao i automatske mazalice i sisteme za podmazivanja sa mikro-doziranjem. Sveobuhvatna linija takođe uključuje vrhunske alate i opremu za podmazivanje i korišćene hidraulične i pneumatske sisteme.

  Aktiebolaget SKF
  (obj.)

  Za dodatne informacija, kontaktirajte: 


  Odnosi sa štampom: Monique Turner, +1 267 436 6836; +1 215 801 8722; monique.turner@skf.com
  Odnosi sa štampom: Kenneth Walsh, +1 314 679 4255; +1 314 477 5661; kenneth.walsh@skf.com

  SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. 

  Godišnja prodaja u 2013. godini je iznosila 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.401. www.skf.com. www.skf.com

  ® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

 • Slika

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Komplet promotivnih materijala (115 KB)

SKF logo