Objava o promeni ukupnog broja glasova u AB SKF

2014 октобар 31, 08:00 CET

Geteborg, Švedska, 31. oktobar 2014. godine: Usled konverzije akcija iz serije A u seriju B u skladu sa Osnivačkim aktom kompanije, AB SKF potvrđuje sledeće. Od 31. oktobra, akcionarski kapital kompanije iznosi 1.138.377.670 švedskih kruna, a ukupan broj akcija iznosi 37.849.081 akcija serije A i 417.501.987 akcija serije B. Broj glasova u kompaniji iznosi 79.599.280. AB SKF nema akcije u svom vlasništvu.

Aktiebolaget SKF
(obj.)


Za dodatne informacije, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31 337 2400
Odnosi sa štampom: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-776576; theo.kjellberg@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.com


 

Kompanija AB SKF je dužna da objavi informacije koje su ovde pružene u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i/ili Zakonom o trgovanju finansijskim instrumentima. Informacija je poslata za objavljivanje u 8:00 časova, dana 31. oktobra 2014. godine

SKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. godini je iznosila 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.401. www.skf.com  

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.


SKF logo