SKF reorganizuje menadžment Grupe

2014 новембар 18, 17:00 CET

Geteborg, Švedska, 18. novembar 2014. godine: U cilju daljeg povećanja fokusa i smanjenja troškova, Grupa SKF racionalizuje svoju korporativnu strukturu osoblja u okviru menadžmenta Grupe. 

Sa trenutnim dejstvom, postojaće četiri jedinice Grupe koje su odgovorne predsedniku i glavnom izvršnom direktoru:

Poslovna transformacija i finansije Grupe – na čijem čelu je Henrik Lange, koji je takođe izvršni potpredsednik AB SKF. Pored svojih tekućih obaveza, Henrik će takođe biti odgovoran za Lanac tražnje, IT, Projekat UNITE, Sektor za nabavke i Odnose sa investitorima. 

Ljudski resursi, poslovna izvrsnost i komunikacije Grupe – na čijem čelu je Kent Vitanen.
Pored Kentovih tekućih obaveza, on će takođe biti odgovoran za komunikacije.

Pravni poslovi i održivost Grupe – na čijem čelu je Karina Bergfelt.

Tehnološki razvoj Grupe – na čijem čelu je trenutno Alan Beg (koga će naslediti Bernd Stefan od 1. januara 2015. godine).

Bo-Inge Stenson, viši potpredsednik, Sektor za nabavke Grupe, biće odgovoran Henriku Langeu.

Ingalil Ostman, viši potpredsednik, Komunikacije i odnosi sa državom Grupe, i Lars Vilsbi, viši potpredsednik, Poslovna transformacija Grupe, odlučili su da napuste Grupu SKF krajem 2014. godine.

Aktiebolaget SKF
(obj.)

Preuzmite komplet promotivnih materijala za medije

Full release in pdf (112 KB)

SKF logo