Rezultati poslovanja kompanije SKF za kraj godine će biti objavljeni 28. januara 2015. godine

2015 јануар 20, 08:00 CET

Geteborg, Švedska, 20. januar 2015. godine: Grupa SKF će objaviti svoje rezultate poslovanja za celu godinu 28. januara 2015. godine i pozdravlja učestvovanje investitora, analitičara i predstavnika medija u konferencijskom razgovoru, koji će se održati na engleskom jeziku, u 14:00 časova (CET), 13:00 (vreme u UK), 08:00 (istočno vreme u SAD).

Razgovoru će prisustvovati sledeći izvršni rukovodioci kompanije SKF:
Alrik Danielson, predsednik i glavni izvršni direktor
Henrik Lange, izvršni potpredsednik i finansijski direktor
Marita Bjork, rukovodilac Odeljenja za odnose sa investitorima
Teo Kjelberg, direktor za Odnose sa štampom i medijima

Da biste se pridružili konferencijskom razgovoru, birajte brojeve korišćenjem sledećih pojedinosti najmanje 10 minuta pre početka razgovora:

SE: +46 8 5065 3938
UK: +44 20 3427 1909
SAD: +1 646 254 3365

Obavestite operatera da želite da učestvujete u konferencijskom razgovoru kompanije SKF. 

Rezultati Grupe SKF za celu 2014. godinu će biti objavljeni oko 13:00 (CET). Sve informacije koje se odnose na rezultate će biti dostupne na web sajtu Grupe: http://investors.skf.com/quarterlyreporting

Mediji: Da biste unapred zakazali intervjue sa Alrikom Danielsonom i Henrikom Langeom nakon konferencijskog razgovora, obratite se Teu Kjelbergu na adresu theo.kjellberg@skf.com / +46 31-337 6576 ili Dženi Ros na adresu jenny.roos@skf.com / +46 31-337 2262.

Aktiebolaget SKF
(obj.)Za dodatne informacije, kontaktirajte:
Direktna veza za medije: +46 31-337 2400
Odnosi sa štampom: Theo Kjellberg, +46 31-337 6576; +46 725-77 65 76; theo.kjellberg@skf.com
Odnosi sa investitorima: Marita Björk, +46 31-337 1994; +46 705-181 994; marita.bjork@skf.comSKF je vodeći svetski dobavljač ležajeva, zaptivača, mehatronike, sistema za podmazivanje i usluga koje uključuju tehničku podršku, održavanje i usluge za održavanje pouzdanosti, konsalting i obuku u oblasti inženjeringa. Kompanija SKF ima predstavništva u više od 130 zemalja i oko 15.000 distributera širom sveta. Godišnja prodaja u 2013. godini je iznosila 63.597 miliona švedskih kruna, a broj zaposlenih je bio 48.401. www.skf.com

® SKF je registrovani zaštitni znak SKF Group.

SKF logo