Izveštaj o energiji za budućnost: Oblikovanje brodova: praćenje stanja u pomorskoj industriji

2015 фебруар 04, 08:40 CEST

Održavanje na osnovu stanja je učinilo čuda u proizvodnji: sada SKF ubrzava svoje CBM ponude pomorskoj industriji, izjavljuje David Johanson, direktor Razvoja pomorskog poslovanja u SKF.

Održavanje na osnovu stanja (CBM) je isprobana tehnika i tehnika od poverenja u svetu proizvodnje. Ona pomaže da se poboljša ukupna efikasnost mašina i osigurava blagovremene i precizne popravke mašina održavanjem konstantnog nadzora na njihovim stanjem, i identifikovanjem grešaka pre nego što mogu da izazovu probleme.

Svaka industrija koja koristi mnogo samostalnih mašina može izvući ogromnu korist od CBM-a. Iz ovog razloga, u SKF vidimo značajan potencijal za CBM u pomorskom sektoru. Na primer, potrebe kupaca u pomorskoj industriji su slične onima u proizvodnji: poboljšanje procedura održavanja, jačanje raspoloživosti i smanjenje troškova. Međutim, prirodni konzervativizam u industriji zajedno sa pouzdanošću, strogim propisima i nikada težim ekonomskim uslovima, znači da je usvajanje CBM-a bilo relativno sporo.

SKF radi sa proizvođačima originalne opreme u pomorskom sektoru dugi niz godina, pomažući im da poboljšaju performanse svojih mašina. Nakon naše strateške akvizicije kompanije Blohm + Voss Industries (BVI) u Nemačkoj u 2013. godini, sada smo u situaciji u kojoj imamo daleko veću izloženost krajnjim korisnicima na tržištu, zahvaljujući njenoj svetskoj vodećoj mreži prodajnih i servisnih partnera. BVI je vodeći dobavljač pomorskih komponenti, uključujući pramčane cevi, zaptivače i hidrodinamičke ležajeve, a blisko sarađuje sa brodogradilištima i pomorskim operativnim kompanijama.

U mnogim aspektima, akvizicija kompanije BVI nam je takođe omogućila da ubrzamo i poboljšamo naše usluge CBM-a pomorskom sektoru. Klijenti će imati pogodnosti od stručnosti kompanije SKF, kao kompanije sa znanjem u oblasti inženjeringa, u kombinaciji sa fokusom kompanije BVI na izgradnju brodova i operacije brodova. Posebno, mi sada razvijamo još naprednije sisteme za praćenje stanja, koji se mnogo šire baziraju na povratnim informacijama krajnjih korisnika i podacima aplikacija. Zajedno, naša rešenja će pomoći u rešavanju budućih izazova u okruženju koje se stalno menja u pomorskoj industriji.

Smanjenje troškova
Brodogradnja je pod velikim pritiskom, jer kao i svaki drugi proizvodni sektor, pošto brodovlasnici takođe pokušavaju da učine svoje poslovanje što je moguće racionalnijim. Oni moraju da minimiziraju troškove, na primer optimizovanjem trgovačkih ruta, smanjenjem brzine plovidbe i smanjenjem potrošnje goriva za zaštitu operativnih marži.

Iako troškovi o kojima brinu brodovlasnici možda vide CBM kao nepotreban trošak, istina je zapravo obrnuta. Ulaganjem u CBM tehnologije koje se već uveliko koriste i za koje je dokazano da smanjuju troškove rada i održavanja mašina u proizvodnom sektoru, brodovlasnici i operateri mogu imati koristi od efikasnosti koje proističu iz veće pouzdanosti mašina; u mnogim slučajevima to može imati pozitivan uticaj na broj dana koliko svako plovilo može ostati na moru.

Oni koji su rano prihvatili CBM su plovila sa najvećom vrednošću, kao što su brodovi za krstarenje, i oni koji se koriste u sektoru nafte i gasa. Sve više, međutim, vidimo implementaciju CBM tehnologije u daleko širem spektru teretnih brodova, velikih i malih.

Tradicionalno, brod koji koristi u ofšor sektoru se dovodi na suvi dok svake dve i po godine radi kompletnog remonta mehanizacije na brodu; za trgovačke brodove je ovaj period generalno duži i iznosi oko pet godina. U svakom slučaju, svaki dan kada je brod na suvom doku predstavlja izgubljenu zaradu.

Ulaganje u automatizovane sisteme za praćenje na osnovu stanja može potencijalno da odloži potrebu za ovim velikim remontima – što znači da će brod pretrpeti manje velikih operacija održavanja tokom svog radnog veka i provesti više vremena na moru. Rutinske popravke se takođe mogu izvoditi sa više samopouzdanja i planirati tako da mogu da se završe dok su plovila u luci ili na moru, tako da oni ne utiču na normalne operacije.

Podaci se mogu prikupiti na više načina. Inženjeri na brodu mogu koristiti instrumente kao što su Microlog ručni uređaji kompanije SKF za obavljanje prenosnog prikupljanja podataka, ili koristiti onlajn sisteme, gde su fiksni senzori montirani u opasna ili teško pristupačna područja, a koji su ožičeno povezani sa centralnom kontrolnom kabinom na brodu. Podatke stoga mogu analizirati brodski inženjeri ili, češće za kritičnu opremu, mogu da se prenesu u objekat koji se nalazi na obali radi tumačenja od strane udaljenih stručnjaka.

Pitanja propusnog opsega
Svakako, postoje određene ključne razlike koje se ne prevode direktno iz proizvodnje u pomorski sektor. Jedna je dostupnost mreže ili satelitskog propusnog opsega.

Po svojoj sâmoj prirodi, praćenje stanja stvara velike količine podataka. U proizvodnom okruženju, sa analizom na lokaciji, preopterećenje podataka je retko problem. Na brodu, kada je plovilo van domašaja komunikacionih mreža koja se nalaze na kopnu, nepraktično je slanje tako velikih količina podataka preko satelitskih veza, pogotovo ako ima da se takmiče za propusni opseg sa glasovnim ili drugim još kritičnijim komunikacijama. Informacije stoga moraju prvo pažljivo da se analiziraju i filtriraju, s tim da se samo najrelevantniji podaci prenose radi analize na kopnu.

Zaštita životne sredine
I nisu samo podaci za održavanje, ti koji su važni. CBM se takođe sve više kreće u praćenje performansi. Vlasnici brodova zahtevaju veliki niz informacija, kao što su potrošnja goriva i nivoi emisija da bi optimizovali operacije.

Nova rešenja su u razvoju da bi zadovoljila te potrebe. Na primer, Turbulo BlueMon kompanije BVI je sistem za praćenje emisija koji beleži sve na jednom mestu. Povezivanjem na GPS podatke za pozicioniranje, sistem pomaže usklađenosti sa pomorskim MARPOL konvencijama, tako da ako se brod približava području sa višim standardima za emisije, mostu se može poslati upozorenje tako da se nivoi emisije mogu ponovo proveriti. Podaci ostaju na raspolaganju 24 meseca što omogućava kasnije verifikaciju usklađenosti.

Ovaj i drugi sistemi efikasno popunjavaju dnevnik broda automatski – vrsta operacije za koju je verovatno da će postati daleko češća u budućnosti. Postavljanje ove tehnologije na celu flotu bi omogućilo vlasniku brodova da postavi reper za očuvanje životne sredine prema industrijskim standardima ili identifikuje plovila sa najboljim performansama.

Postoji još jedna prednost centralizovanog prikupljanja podataka, u tome što pomaže da se prevaziđe zajednički trend u pomorskoj industriji – taj da se inženjeri rotiraju između brodova, sa znanjem individualnih plovila, neminovno se osećajući izgubljenim dok se osoblje premešta.

Analiza potreba
SKF može takođe da obezbedi analizu potreba klijenata (CNA) vlasnicima brodova, pomažući im da poboljšaju procedure održavanja na brodovima. CNA je istraživanje od oko 40 pitanja, koja se postavljaju timu za operativno održavanje. Potreban je ceo dan intervjua da bi se prikupile relevantne informacije. SKF zatim generiše rezultat učinka održavanja kompanije, često otkrivajući neposredne načine za poboljšanje procedura i smanjenje troškova. Pored toga, izveštaj daje smernice za buduća poboljšanja. CNA istraživanja imaju široku primenu, i dokazano, u okviru proizvodnje, ali i dalje u svojim ranim danima u pomorskoj industriji. Ipak, ona mogu biti odličan prvi korak u planiranju uvođenja rešenja CBM na brodove.

Gde dalje?
Pomorska industrija neće usvojiti CBM preko noći. Glavni fokus pomorskih inženjera je pouzdanost, kao sredstva za optimizaciju raspoloživosti plovila; ovo je istorijski bilo vršeno pomoću vizuelnih inspekcija održavanja ili onih zasnovanih na vremenu, tako da će za promenu kulture biti potrebno vreme.

Promena će biti vođena ekonomskim pritiscima i sve oštrijim propisima o, na primer, kontroli emisija i bezbednosti mašina. Takođe će biti vođena od strane kompanija kao što je SKF ulaženjem u strateška partnerstva, sa ciljem razvijanja novih i inovativnih tehnologija koje nude praćenje stanja na celom brodu i na celoj floti.

Možda je najveći izazov sa kojim se suočavaju pomorski inženjeri upravljanje sa više mašina na brodu; zaista, u mnogim slučajevima postoji tako mnogo mašina, od različitih dobavljača, na svakom brodu koji je veoma sličan plovećoj fabrici. Za SKF, sa našim iskustvom u proizvodnji, uz naše iskustvo i partnerstva u pomorskim programima, u mogućnosti smo da ponudimo rešenja znanja u oblasti inženjeringa koja pomažu proizvođačima originalne opreme da poboljšaju performanse i pouzdanost svojih sistema, i da omogućimo brodovlasnicima i operaterima da povećaju vreme koje svaki brod provodi profitabilno na moru.

SKF logo