Izveštaj o energiji budućnosti: Prilagođavanje kupcima proizvodnog IT-a

2015 фебруар 04, 08:55 CEST

Pametni uređaji su potrošačka priča uspeha. Njihova prenosivost i moć takođe pomažu da se ‘učini pametnom’ proizvodna industrija – a ovo je samo početak, kaže Kristofer Malm, direktor Kancelarije za povezivanje u SKF

Pametni uređaji kao iPhone-ovi i tableti su stvorili potrošačku revoluciju. Nijedno domaćinstvo, čini se, nije bez bar jednog. Pametni telefoni se koriste i kao lični stereo uređaji i uređaji za satelitsku navigaciju, dok se tableti koriste kao konzole za igru i prenosni ekrani za gledanje filmova. U poslovanju takođe, tableti se sve više koriste nego laptopovi, posebno za poboljšanje angažovanja tokom procesa prodaje.

Sada se oni šire na proizvodnju i sektor inženjeringa, uključujući i sâm fabrički pogon. Proizvođači iskorišćavaju povezivanje, prenosivost i računarsku moć pametnih uređaja da 'učine pametnim' svet inženjeringa i stvore sopstvenu revoluciju.

SKF je, naravno, na čelu ovih dešavanja. Razvili smo infrastrukturu koja će omogućiti industrijskim korisnicima – bilo da su kancelarijski ili fizički radnici – da ugrade pametne uređaje u svoje radne prakse. Bez obzira da li je u pitanju prenosno održavanje, lična obuka ili jednostavno odbacivanje papira, pametni uređaji pomažu proizvodnim kompanijama da povećaju produktivnost.

Potencijalne dobiti su ogromne. Mi smo, na primer, doživeli dobit u produktivnosti od 12% od inženjerskog osoblja opremljenog tabletima. To im omogućava da efikasnije obavljaju svoje poslove, dok pristupaju informacijama i shvataju smisao više informacija.

Studije slučajeva

Prodavnica aplikacija (App Store) kompanije Apple već nudi više od 30 aplikacija koje je razvila kompanija SKF. Oni su svi bili kanalisani preko katalizatorskog tima za digitalne inovacije kompanije, poznatog pod nazivom Kancelarija za povezivanje. Ovde, naši inženjeri destilišu svoje znanje i stručnost u aplikacijama koje mogu da pomognu kako našim zaposlenima, tako i mnogim našim kupcima. Sve ove aplikacije uzimaju naše znanje i prevode ga u softver, sa moćnom analitikom i IT algoritmima koji obrađuju podatke. Pametni uređaji su prozor za pristup ovom fundamentalnom znanju.

Imamo, na primer, jednog velikog kupca u Sjedinjenim Državama koji popravlja veliku industrijsku opremu, što često obuhvata mnogo hiljada komponenti. Po zakonu, svaki korak procesa mora da bude dokumentovan. Do danas, ovo je rađeno pomoću olovke i papira, što je stvaralo trag na papiru u slučaju reklamacija kupaca. Sada, razvili smo sistem za prikupljanje podataka kome se pristupa preko aplikacija na telefonu ili tabletu. Velika papirna arhiva može sada da se zameni bazom podataka, kojoj kupac može odmah da pristupi i shvati njen smisao.

Korišćenjem novog sistema, informacije o komponentama se i dalje unose ručno, jer su od različitih dobavljača. Neke komponente će imati jedinstveni ID - identifikacioni broj, dok mnoge neće. Ali, rano je za tu vrstu sistema. U budućnosti, za odgovarajuće aplikacije, delovi će možda imati bar kodove ili biti u stanju da emituju jedinstven signal – potpuno uklanjajući potrebu za ručnim unosom. Registrovanjem položaja tehničara u radioničkom pogonu, prirode određene procedure održavanja, kao i provedenog vremena, pametni uređaj može automatski da napravi istoriju evidencije za svaki deo.

Takođe smo razvili niz aplikacija koje pretvaraju telefone i tablete u merne instrumente. Oni su isprobani u jednoj od naših fabrika u Geteborgu da bi nam pomogli da se održavanje obavi što je brže moguće. Uz pomoć sistema za unutrašnje pozicioniranje (vrsta GPS-a za fabrički pogon), aplikacija ukazuje na položaj osoblja za održavanja u fabričkom pogonu. Kada mašina pokazuje kvar, alarm se prvenstveno šalje najbližoj osobi, obezbeđujući najbrži mogući odgovor.

Ostale aplikacije vode osoblje za održavanje kroz procedure praćenja. Senzori su često povezani sa pametnim uređajima, pretvarajući ih u merne uređaje za vibracije, temperaturu i druga kritična merenja. Naši inženjeri su preduzeli uz ovo korak dalje, dodavanjem aplikacije koja govori rukovaocu gde da postavi senzor – da bi dobili najbolje očitavanje i bolje rezultate.

Na isti način, sistem nazvan AliSensor ShaftLaser pojednostavljuje proces poravnanja. Uobičajeno, prilikom poravnanja, na primer elektromotora sa pumpom ili ventilatorom, tehničar bi tradicionalno poneo sa sobom dosta teške opreme. Sada, zahvaljujući pametnim uređajima i minimiziranju tehnologije senzora, težina opreme je mnogo manja. Kroz vođenu podršku, vizuelizaciju i uputstvo obezbeđeno u aplikaciji, obuka je veoma smanjena i razumevanje onoga šta i kada da se radi je učinjeno mogo jasnijim. 

AliSensor ShaftLaser nije razvila kompanija SKF, već GLOi – švedski specijalist u tehnologiji poravnanja koga smo strateški preuzeli u septembru 2014. godine. GLOi je razvio integrisano rešenje za poravnanje osovine, koje se zasniva na operativnoj platformi iOS koju koriste iPad-ovi i iPhone-ovi. Akvizicija je bila deo poslovne strategije, a ilustruje našu posvećenost ovoj oblasti – i ovoj vrsti tehnologije.

Mobilna prednost

Proveli smo više od godinu dana razvijajući Mobilni alat za podršku rukovaocu - Mobile Operator Support Tool (MOST), koji vizuelizuje fabričku proizvodnu liniju i povezuje podatke mašine u realnom vremenu. MOST će promeniti način na koji rukovaoci vode interakciju sa mašinom, dajući im prave informacije, u pravo vreme i na pravom mestu – preko personalizovanog mobilnog uređaja kao što je tablet ili pametni telefon.

Dostavljanje ovog bogatstva informacija tačno kada je to potrebno će doneti višestruke koristi. Rukovaoci će imati moć da poboljšaju proizvodne performanse, i da daju dijagnozu i donose odluke u blizini problema. Oni će biti odmah svesni podataka proizvodnog procesa u realnom vremenu, kao što su potrošnja energije i varijabilnost proizvoda – i moći da deluju na to.

Globalno, MOST će pomoći rukovaocima da prevaziđu svakodnevne probleme, što će voditi do većeg zadovoljstva u radu i većeg osnaživanja.

Krajnji cilj MOST-a je da se učini što lakšim činjenje prave stvari. Kao što će pružati procesne podatke direktno rukovaocima, uključivaće i različita uputstva – kako da se ponovo podese mašine i oprema, preventivne procedure održavanja, i još mnogo toga. Ovo će sada biti na dohvat ruke rukovaoca, a ne negde u priručniku.

Čak i ako je informacija u glavi drugog zaposlenog, može joj se brzo pristupiti: jedna karakteristika MOST-a je da je alat za komunikaciju koji omogućava rukovaocima i menadžerima da pošalju tekstualnu poruku jedan drugome da bi rešili probleme. Ova funkcija se pokazala izuzetno efikasnom u fabričkim probama u Geteborgu.

Iz čisto poslovne perspektive, dobijanje ovog povezivanja preko pametnih telefona i tableta će uštedeti ogromne količine vremena: mi smo već dali više od 3.500 tableta zaposlenima i klupcima: svaki korisnik je uštedeo oko 12% svog vremena svake nedelje kao direktnu posledicu toga.

Jedna od velikih prednosti pametnih uređaja je njihova sposobnost da pojednostave podatke tako da ih vizuelno jasno prikažu. Kako za davanje trenutnog shvatanja velikih skupova podataka, može se koristiti i za davanje jednostavnih uputstava koje usmeravaju rukovaoce kroz određeni proces, a ovo je već primenjeno u brojnim SKF aplikacijama (na primer, AliSensor ShaftLaser za poravnanje osovine).

MOST može takođe da identifikuje prisustvo ljudi u fabrici. Sektor za termičku obradu naše fabrike u Geteborgu ima 8.500 m2, koje pokriva šačica osoblja za održavanje. Kao što određuje najbližeg rukovaoca za određenu mašinu radi pomoći u produktivnosti, pametni uređaj može delovati kao sigurnosni alarm. Ako upozorenje ‘gde se nalaziš?’ ne dobije odgovor, rukovaoci se mogu brzo pronaći – u slučaju da su se onesvestili, na primer.

Jednostavan napredak? 

Postoje očigledne prednosti korišćenja pametnih uređaje u inženjeringu, ali treba da se oglasi napomena opreza. Kao i kod bilo koje vrste nove tehnologije, postoje prepreke koje treba da se preskoče pre nego što postane potpuno prihvaćena. Zato što postoje problemi koji treba da se reše i umovi koji treba da menjaju.

Mnogo podataka protiče između ovih uređaja, koji se oslanjaju na WiFi ili 3G. Ali ovo dodatno povezivanje pokreće velike zabrinutosti u vezi bezbednosti. Dodavanje još usluga u oblaku van zaštitnog zida uvodi potencijalni slabu tačku, a kompanije su zainteresovane da obezbede da njihovi podaci ne budu ugroženi.

Ovim uslugama će se pristupati na više načina, kao što su http, https ili preko novih standarda. Zaštita lozinkom će biti od vitalnog značaja, ali da bi se ove usluge učinile upotrebljivim, potrebno je da postoji ravnoteža između jake bezbednosti i spremnog pristupa. Ako gradite tvrđavu, niko je neće koristiti; zaštitite je jednom lozinkom i podaci bi mogli da budu u opasnosti. Na kraju, to će biti akt opreznog balansiranja između dve krajnosti.

Bez obzira na vrstu tehnologije koja se uvede u preduzeće ili kupcima, to ne može sâmo po sebi dovesti do promene u načinu rada ili poboljšanja do određenog scenarija korisnika. Nova tehnologija uvek treba da se uskladi sa ljudima i procesima da bi bila uspešna. Da bi bila istinski delotvorna, dodala vrednost i izazvala redizajn načina rada ili konkretnog procesa, zahteva viziju o tome kakvu ulogu imaju pametni uređaji. Integracija i vizuelizacija podataka na tim uređajima onda postaje prava inovacija. Ovo je nešto što zahteva mnogo razmišljanja, mnogo upornosti i mnogo energičnosti.

Takođe, treba da uzmete u obzir ljude koji olakšavaju proces i stoga potencijalno koriste pametne uređaje. Kako pametna tehnologija utiče na njih? Kako ona menja njihovu rutinu i opšte aktivnosti? Koji je njihov nivo iskustva u korišćenju pametnih uređaja? Pitanja poput ovih se moraju razmotriti da bi se olakšalo usvajanje svake nove tehnologije i da bi se predvideo bilo kakav potencijalni otpor, tako da se može proaktivno delovati. U nekim slučajevima će ova pitanja morati da se reše na mnogo višem nivou u okviru organizacije, pošto će njena kultura, vrednosti i opšti stava na korporativnom nivou prema tehnologiji takođe imati značajan uticaj na to kako se koristi tehnologija i na kraju koliku korist obezbeđuje.

Preopterećenje informacija?

Ključ za sisteme kao što je MOST je da se shvati smisao podataka. Generisanje informacija je jedna stvar; upravljanje njima je druga. Da biste u potpunosti iskoristili ovaj ogromni novi set podataka, potrebno je da se filtrira i predstavi jasno. Imaćemo vrhunski hardver, pametne uređaje, aplikacije koje sakupljaju i prikupljaju informacije, i kontrolne table, ali mnogo fokusa će biti na održavanju i obezbeđivanju kvaliteta podataka i radimo na tome kako da to osmislimo.

Moramo da pojednostavimo vizuelizaciju podataka, tako da kompleksne informacije mogu odmah da se razumeju – i reaguje na osnovu njih – od strane tehničara i osoblja za održavanje. To treba da bude jednostavan interfejs sa moćnom analizom podataka.

Bavljenje preopterećenjem ovih podataka će biti od ključnog značaja. U roku od tri godine, moraćemo da obratimo pažnju na upravljanje bežičnom AP (pristupnom tačkom), kako se naziva u IT industriji, stvaranjem interfejsa za integraciju svih različitih tokova podataka.

Cilj je jednostavan: da se jasno predstave potrebne informacije, i u realnom vremenu, omogućavajući primaocima tih podataka da brzo reaguju na njih.

U SKF, mi smo već prešli određen put u našem putovanju u mobilnost. Sa razvojem tehnologije tako brzim tempom, nema sumnje da će se u ne tako dalekoj budućnosti stvari pomeriti još dalje.

Pametni uređaji će sve više biti prozor kroz koji se prenose informacije. Danas, to se radi pomoću modela sa postojećih zaliha poput iPhone-ova i iPad-ova, pojačanih robusnim kućištima da ih učine usklađenim sa standardom IP68. U budućnosti, ovo će biti prilagođeni uređaji – tanji, snažniji i sa novim ugrađenim funkcijama.

Pametni uređaji su se već dokazali na zahtevnom potrošačkom tržištu. Ako proizvodne industrije treba da prihvate tehnologiju sa istim entuzijazmom, samo pomislite gde bismo svi mogli biti u pogledu produktivnosti.

SKF logo