Inženjering održive budućnosti

2015 фебруар 04, 08:41 CEST

Pošto brige o životnoj sredini postaju sve važnije za kompanije u oblasti inženjeringa i proizvodnim kompanijama, organizacije koje razmišljaju unapred mogu da koriste održivost da bi povećale profite i poslovne performanse, kao i da pomažu svojim kupcima i planeti, kaže Rob Dženkinson, direktor Korporativne održivosti, SKF

Na jedan ili neki dugi način, svaka faza u procesu proizvodnje ima uticaja na životnu sredinu. Ovo važi bilo da su u pitanju sirovine koje poslovna kompanija odluči da koristi, energija koja se koristi u proizvodnim operacijama ili način na koji se proizvodi odlažu na kraju njihovog korisnog radnog veka. Iako je veliki izazov sa trenutnom tehnologijom i globalnim ekonomskim uslovima očekivati od bilo koje operacije da se postigne 100% efikasnost i čist pozitivan uticaj, to ne znači da kao proizvođači, inženjeri i poslovni lideri ne treba da postavimo ovo kao željeni cilj.

Mada politike korporativne poslovne odgovornosti (CSR) postoje dugo godina u jednom ili nekom drugom obliku, globalni finansijski debakl u periodu 2008.-2009. godine je doveo do toga da mnoge organizacije odlože ili otkažu mnoge od njihovih inicijativa koje se tiču životne sredine. Drugi su, međutim, zadržali svoj fokus pošto su shvatili potencijalne koristi krajnjeg rezultata koje takve politike mogu da imaju. Uz ekonomiju koja se polako oporavlja, ova situacija se sada menja tako da sve više poslovnih lidera priznaje da jaka, dosledna i strateška politika CSR, koja je ugrađena u osnovne vrednosti organizacije, može da pruži stvarnu i merljivu vrednost za svaku kompaniju, njene akcionare, zaposlene i klijente.

Za kompanije kao što je SKF, održivost je osnovni poslovni princip već dugo godina. On formira ključni pokretač za inovacije, koji pokriva sve od izgradnje naših fabrika i poslovnih zgrada, do naših proizvodnih procesa, korišćenja energije i vode, i u projektovanju i isporuci naših proizvoda i usluga.

SKF BeyondZero: Nova perspektiva

U 2006. godini, realizovali smo novu strategiju za aktivno i merljivo smanjenje uticaja na životnu sredinu, kao i onog od naših kupaca i dobavljača. Ova strategija, koja je nazvana SKF BeyondZero, postala je kritični deo našeg DNK profila, koji se sastoji od dva komplementarna cilja. Prvi je da se smanji negativan uticaj na životnu sredinu iz naših operacija i operacija naših dobavljača. Drugi je da se inoviraju i ponude našim kupcima nove tehnologije, proizvodi i usluge koji im omogućavaju da smanje upotrebu energije i otpad.

Tokom godina, kao rezultat primenjenog istraživanja i razvoja u oblasti upravljanja ekološkim životnim ciklusom, stekli smo mnogo šire razumevanje ekoloških performansi naših aktivnosti, proizvoda i rešenja. Naučili smo o uticaju na životnu sredinu koji naše aktivnosti imaju u različitim fazama lanca vrednosti; sve od izabranih sirovina, načina na koji se one koriste i obrađuju, energije koja se koristi od strane SKF proizvoda kada se koriste u primenama kupaca i šta se dešava sa proizvodima nakon završetka radnog veka. Ovo je učinilo da shvatimo da uticaji na životnu sredinu mogu da se smanje u svakoj fazi lanca vrednosti i da se najveći potencijal nalazi u fazi korišćenja – načinu na koji naši proizvodi i rešenja funkcionišu u primeni svakog kupca.

Proizvodna efikasnost

U praksi, preduzimali smo značajne korake tokom niza godina na poboljšanju naših proizvodnih operacija. Sve nove fabrike i logistički centri, gde god da se nalaze u svetu, sagrađeni su prema najnovijim LEED standardima gradnje i Standardu za upravljanje energijom ISO 50001. Takođe smo radili sa našim glavnim dobavljačima da bismo im pomogli da zadovolje slične nivoe ekološke odgovornosti i smanje nivo korišćene energije, na primer, u energetski intenzivnom procesu proizvodnje čelika.

U logistici smo radili sa našim partnerima za transport da bi se smanjio ekološki uticaj isporuke. Ovo uključuje ugovorna ograničenja potrošnje goriva za dobavljače usluga drumske logistike, smanjenu upotrebu vazdušnog tereta, veliku popunjenost kamiona i učešće u programu Čista isporuka.

Uticaj ovih inicijativa je bio značajan. Između 2006. i 2013. godine, kada je naša globalna prodaja porasla za 20%, smanjili smo naše potrebe za energijom za 13% i naše ukupne emisije gasa staklene bašte, naročito emisije ugljen-dioksida, iz našiih operacija za sličnu cifru.

Upravljanje životnim ciklusom proizvoda

Ključna komponenta koncepta SKF BeyondZero je upravljanje životnim ciklusom proizvoda, od početnog razvoja do konačnog odlaganja. Različite studije su pokazale da mnogi proizvodi imaju najveći uticaj na životnu sredinu tokom njihove upotrebe u primenama kupaca; u pogledu ukupnog životnog ciklusa emisija ugljenika, ovo može iznositi i do 75%.

SKF proizvodi koji spadaju u naš SKF BeyondZero portfolio, koji brzo raste, moraju da ispune stroge kriterijume da bi se osiguralo da pružaju stvarne ekološke prednosti svakom kupcu, bez uticaja na performanse proizvoda, kvalitet i pouzdanost u radu. Ovi kriterijumi spadaju u dve kategorije:

  • Projektovani za životnu sredinu: proizvod ili rešenje mora obezbediti ekološki efekat po sebi kroz neke bitne karakteristike, kao što su malo trenje ili ušteda u težini
  • Primenjeni za životnu sredinu: proizvod ili rešenje mora pokazati da pomaže da se poboljšaju ekološke performanse primene kupca u kojoj se koristi
Tipični primeri proizvoda i rešenja SKF BeyondZero portfolija uključuju energetski efikasne motore sa trajnim magnetima za velike brzine za upotrebe sa aeracionim ventilatorima u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda. Oni mogu da smanje upotrebu energije do 40%, obezbeđujući i komercijalne i ekološke prednosti. Slično, SKF zaptiveni energetski efikasni (E2) kuglični ležajevi sa dubokim žlebom značajno smanjuju momenat trenja, dovodeći do potencijalnih ušteda energije; mada one mogu biti relativno skromne za svaki ležaj, kada se koristi kumulativni uticaj tokom vremena zamene svih ležajeva koji se koriste kod industrijskih motora, pumpi i ventilatora, tada se smatra da ove uštede mogu da budu znatne. Drugi razvoji uključuju SKF ConRo jedinicu linije za valjanje za upotrebu u operacijama neprekidnog livenja u čeličnoj industriji; ovo može smanjiti emisije CO2 za procenjenu 1,5 tonu po liniji za valjanje godišnje.

Korišćenje pametnih uređaja

Sve veće brzo pomeranje ka pametnim fabrikama, gde se inteligentni uređaji kao što su SKF Insight ležajevi koriste u sofisticiranim kontrolnim i automatskim mrežama, neminovno će imati veliki uticaj na održivost u proizvodnom sektoru. Kratkoročno gledano, mogućnost da se u proizvodnim operacijama koriste pametni uređaji i tehnologija će smanjiti upotrebu energije i vode, i produžiti radni vek mašina da bi se još više smanjili ostaci i otpaci. Dugoročno, dobijeni podaci i iskustva iz rada pametnih sistema će pomoći da kompanije razviju novu generaciju proizvodnih alata i procesa, a mogu takođe da utiču na projektovanje i izgradnju i poslovnih prostora i proizvodnih linija. U svakom slučaju, postojaće mogućnost da se izvrši ponovni inženjering postojećih sistema da bi se zadovoljili izazovi još bolje održivosti u sve težem i konkurentnijem globalnom okruženju.

SKF logo