Izveštaj o energiji za budućnost: Inteligentno brušenje

2015 фебруар 04, 08:45 CEST

Uz tehnologiju koja se razvija tako brzim tempom u prerađivačkoj industriji, čak i kod afirmisanih procesa kao što je brušenje može da se napravi preokret, kaže Ulf Sjeblom, direktor za istraživanje i razvoj u SKF.

Precizno brušenje prstenova i valjaka ležajeva je afirmisan proces, koji je primenjivan, ispitivan i analiziran tokom mnogo godina. Donedavno, opšti stav među mnogim kompanijama koje se bave brušenjem je bio da je tehnologija blizu svog vrhunca, a da postoji malo prostora za novi ili značajniji tehnički razvoj.

U kompaniji SKF, milioni delova ležajeva se bruse svake godine u našim fabrikama širom sveta, a to je dovelo do toga da naši inženjeri zauzmu drugačiji pristup. Oni su kombinovali svoje veštine u znanju iz oblasti inženjeringa sa moći najnovijih inteligentnih mašinskih tehnologija. Rezultat je veliki korak napred, koji donosi veću preciznost, brža vremena ciklusa i čak bolji kvalitet proizvoda za proces brušenja.

U tipičnoj mašini za brušenje, kvalitet proizvedenih prstenova i valjaka se pogoršava tokom radnog veka brusne ploče, pošto se ona neprestano haba. S napredovanjem habanja brusne ploče, varijacija kvaliteta na brušenim površinama komponenti se povećava; tipično, kod prstenova i valjaka ležajeva ovo se manifestuje kao promena u hrapavosti površine i disperziji prečnika i konusa. Pored toga, nekonzistentnost u kvalitetu ulaznih delova će takođe dovesti do veće varijacije.

Ovo je neminovno vodilo do kompromisa u proizvodnim procesima, da bi se osiguralo da kvalitet proizvoda ostane na najvišem mogućem nivou. U praksi, pošto se svaka brusna ploča haba, brzina mašine za brušenje mora da se smanji da bi se održavao propisan nivo kvaliteta. Kapacitet proizvodnje se stoga često određuje najsporijom brzinom da bi se osiguralo da se zadovolje zahtevi za kvalitetom.

Tim za inženjering kompanije SKF je znao da bi sa pravom tehnologijom kontrole mogao da se postigne znatan napredak. Polazna tačka se bila da se sakupi mnogo godina znanja i iskustva stručnjaka za brušenje kompanije, a da se to poklapa sa detaljnim razumevanjem procesa brušenja; ovo uključuje fizičku interakciju između brusne ploče i različitih komponenti ležaja, kao i mehaničke i elektronske funkcionalnosti svake mašine za brušenje.

Inženjeri kompanije su tada počeli da razvijaju rešenje koje je koristilo najnovija dostignuća u inteligentnoj kontroli mašina, senzorima, softveru i tehnici praćenja procesa.

Rezultat je inteligentni sistem za brušenje (IGS), koji sadrži niz procesnih senzora i mernih instrumenata koji pružaju informacije, uključujući zvučne emisije, snagu brušenja i silu brušenja, do sofisticiranih kontrolera mašine.

Ovo omogućava sistemu da konstantno procenjuje stanje procesa za svaku brusnu ploču i da automatski i odmah prilagođava postavke mašine. U praksi, to znači da svaka komponenta ima jedinstven skup parametara za brušenje, a koja je ipak identična u pogledu krajnjeg kvaliteta svakom drugom delu proizvedenom na svakoj mašini. Sistem IGS proizvodi konzistentne, delove bez defekata, a ipak sa vremenima ciklusa koja su brža od bilo čega što se moglo ranije postići.

Takav sistem bi bio nemoguć pre nekoliko godina, jer kontrolni uređaji nisu bili dovoljno moćni da prate i kontrolišu proces brušenja u realnom vremenu. Sada, sistem IGS je sposoban da interpretira podatke, donosi inteligentne odluke i prilagođava radne uslove mašine u milisekundima. Rezultat je brži rad mašine, još veća preciznost i poboljšana proizvodnja, bez potrebe za ljudskom intervencijom.

Da bi IGS realizovao sav svoj potencijal, on mora da se koristi sa najnovijom generacijom mašina za brušenje, koje su i sâme proizvedene pomoću sličnih sofisticiranih i inteligentnih proizvodnih tehnologija.

To je ova izuzetna integracija precizno izrađenih mehaničkih i elektronskih mašinskih sistema, sa novom generacijom mašinske inteligencije, koja omogućava kompaniji SKF da transformiše lice tehnologije brušenja, pružajući efikasnosti proizvodnih linija i stvarne koristi za kupce.

SKF logo